Общество

Велики вторник на Страстната седмица – ден за поучение

Във Велики вторник си спомняме как Христос е влязъл в Ерусалимския храм и за последен път е проповядвал пред народа, изобличавал писарите и фарисеите, беседвал и говорил с притчи за дължимото на Кесаря, за възкръсването на мъртвите, за Страшния съд, за десетте девици и талантите.

Рисунок Джеймса Тиссо

Джеймс Тисо

С Притчата за десетте девици Църквата внушава неизменната готовност за среща на Небесния Жених с целомъдрие, милостиня и неотложно извършване на добри дела, изобразявани под името миро (елей), приготвен от мъдрите девици.

Петер фон Корнелиус. Мъдрите и неразумните девици

Фарисеите подготвили клопка на Исус, търсейки повод или да доносничат за него пред римските власти, или да го дискредитират в очите на евреите. Те питали: «Как мислиш? Правилно ли е да отдаваме дан на Кесаря или не?» (Ин. 8, 49) Достатъчно е Христос да отговори с «да» и фарисеите ще го обвинят в подкрепа на римските власти, а отговорът «не» може да стане предлог Христос да бъде обвинен в метеж.

Филипп де Шампан. Денарий на Кесаря

Но Христос им предложил да покажат римския денарий и попитал какво виждат върху него. На монетата бил изобразен император и фарисеите отговорили, че това е Кесарят. Отговорът на Христос е добре известен: «Отдайте Кесаревото Кесарю, а Божието Богу » (Мф. 22, 21).

Тициан. Денарий на Кесаря

Лептата на вдовицата

Лепта вдовы

Преди да напусне храма, Исус „седнал срещу съкровщницата и наблюдавал как хората даряват. Богаташите “пускали по много”. Пристигайки, една бедна вдовица пуснала “две лепти”. Призовавайки учениците Си, Исус им казал: Истина ви казвам, тази бедна вдовица е дарила повече от всички, които са пуснали в съкровищницата, защото те са дали от своя излишък, а тя е пуснала всичко, каквото има, цялото си препитание, ” (Марк 12, 41–44)

http://www.aif.ru/lent_easter/aboutlent-easter/1100025
http://www.pravoslavie.ru/put/1692.htm
http://www.taday.ru/text/186697.html

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest