Общество

В Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” се проведе втората лекция по проект Panda Labs Junior за справедлив преход

На 25 май в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ се проведе втората от три последователни лекции, организирани от Junior Achievement България и WWF България, които са посветени на теми, засягащи климатичните помени и справедливия енергиен преход.

Лекциите са част от проекта Panda Labs Junior за справедлив проект, който има за цел да допринесе за справедлив преход и навременно развитие на знания и предприемачески капацитет сред младежите във въглищните райони в България, Северна Македония, Сърбия и Черна гора. Проектът повишава информираността по темите за възобновяема енергия, енергийна ефективност, кръгова икономика и решенията за смекчаване и адаптиране на климата.

222222222

Марияна Янева, директор Политики и комуникации в Асоциацията за производство, съхранение и търговия с електричество (АПСТЕ) и д-р Вихрен Митев, eксперт програми Kръгова икономика и зелено предприемачество, Junior Achievement Bulgaria говориха за историята на енергийните преходи, изкопаемите горива, производството на енергия от възобновяеми източници, съхранението на енергия, необходимостта от декарбонизация и съществуващите планове за финансиране на енергийния преход в Европа и България.

Предстоящи лекции:

Справедлив енергиен преход в България, 31 май: https://fb.me/e/1LqkAuQRk

За всички участници в лекциите са предвидени допълнителни възможности за изяви и награди – те ще получат покана за участие в иновационен хакатон, който ще се състои на 18 и 19 юни в София. Най-добре представилите се студенти в хакатона ще имат възможността да се включат и в регионалната мрежа с други участници, както и в предстоящите международни срещи на партньорите по проекта.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest