В Русия няма да има еднополови семейства

Поправките в Семейния кодекс дават приоритет на Конституцията пред международните споразумения, които нееднозначно тълкуват понятието брак.

В много западни страни еднополовите бракове са разрешени. Но в Русия подобни бракове няма да бъдат сключвани, тъй като според обновената Конституция бракът е съюз между мъж и жена. Въпреки това, за да се избегнат затруднения с тълкуването на нормите на семейното право, президентът предложи да се допълни в Семейния кодекс разпоредба за приоритета на руската конституция пред нормите на международните споразумения. Внесеният от държавния глава законопроект беше приет от Държавната дума на първо четене на 26 ноември, пише „Парламентская газета“.

Настоящата версия на Семейния кодекс гласи, че ако нормите на международните договори се различават от нормите на руското семейно право, тогава приоритет се дава на международните договори. Но при определено тълкуване това може да противоречи на обновената Конституция на Русия. Например там се казва, че бракът е съюз между мъж и жена, а в някои държави се признават еднополовите бракове.

„Също така нашите морални основи не предполагат многоженство и полиандрия, докато Римската конвенция в своето тълкуване доста често признава такива съюзи“, обяснява Павел Крашенинников, председател на комисията по държавно строителство и законодателство към Държавната дума.

Крашенинников подчерта, че обновената Конституция съдържа норми за защита на семейството, които отразяват основните ценности на руското общество, базирани на морални и етични принципи, и гарантират тяхната неприкосновеност.

източник: RUSSIA BEYOND БЪЛГАРИЯ

Pin It on Pinterest