Общество

В Русия Денят на младежта традиционно се празнува в последната събота на юни

През 2024 г. празникът се състоя на 29 юни.

Съгласно Федералния закон „За младежката политика в Руската Федерация“ от 30 декември 2020 г., младежта се счита за социално-демографска група от лица на възраст от 14 до 35 години включително. Според Росстат, като се вземе предвид преброяването на населението от 2021 г., към 1 януари 2022 г. числеността на руснаците в тази възрастова група възлиза на 38,843 милиона души.

Сред основните цели и насоки на младежката политика в нашата страна са гражданско-патриотичното и морално възпитание на подрастващото поколение, насърчаване участието на младите хора в доброволчески дейности, реализиране на младежки инициативи, създаване на условия за спортуване, насърчаване на здравословния начин на живот, развитие на институцията на наставничеството, подпомагане на сираци и деца, останали без родителска грижа.

На 7 май 2024 г. Президентът на Русия Владимир Путин подписа указ „За националните цели за развитие на Руската Федерация за периода до 2030 г. и за бъдещето до 2036 г.“. Дефинираните в документа цели, в частност реализацията на потенциала на всеки човек, ще бъдат отразени в разработвания национален проект „Младежта и децата“, както и в изготвяната Стратегия за прилагане на младежката политика за периода до 2030 г.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest