Общество

Успех на академичните програми по устойчиво развитие в Стопански факултет към СУ

В началото на новата 2021/2022 учебна година Стопански факултет приема на първо класиране над 510 магистри за своите програми, от които 72 са студентите в първия випуск на магистърската програма „Отговорно и устойчиво управление“.

Това постави специалността на първо място на най-желаните магистърски програмина Стопанския факултет тази година.

По време на официалното откриване в София Тех Парк г-жа Цветанка Минчева, Главен изпълнителен директор на Уникредит Булбанк, лично поздрави студентите и заяви: „Днес се вълнувам от факта, че може би над четиридесет от участниците в тази програма са колеги, които работят заедно с нас в Банката. Поздравявам Ви за избора, който сте направили, и пътя, по който вървите! Отговорното и устойчиво развитие е изключително важна тема и ние в Уникредит държим това да останат не само думи, а с делата си да показваме как този модел на управление е част от нашето ежедневие и нашия бизнес.“

„Не съм си представял, че ще прочета толкова материал, посветени на екологията, но в живота има много възможности и е необходимо да се адаптираме непрекъснато“, от своя страна допълни г-н Теодор Маринов, Генерален директор „Корпоративно банкиране“, член на УС на ОББ и също участник в церемонията.

В допълнение към традиционното академично образование Центърът за образователни услуги към Факултета предлага и по-краткосрочни и интензивни практически-ориентирани специализации по темата за устойчивото управление и финанси.

ESG специалистите имат възможност за цялостна професионална квалификация в специално организираната Академия за управлението на социалните, екологичните и организационните аспекти от дейността на дружествата през ноември-декември 2021 г, която се провежда в партньорство с Българска асоциация на КСО специалистите. Обучението ще е полезно най-вече за представители на централна и местна администрация, регулаторни органи, бизнес, граждански организации, учени и изследователи в прехода към зелена и социална икономика, вкл. всички засегнати от Европейския зелен пакт.

По-късно през учебната година пък ще стартира Академията за устойчиви инвестиции и финанси (21-24/02/2022), в рамките на подписаното споразумение между СУ „Св. Климент Охридски“ и „Българска банка за развитие“ АД. В рамките на Академията ще се проведе „Конкурс за млад финансист“ за написване на есе по темата „Нужни ли са ни зелени финанси“. Като награди се предвиждат стаж и парични награди, предоставени от националната финансова институция.

През летния семестър предстои провеждането на третото издание на съвместната Академия за бизнеса и правата на детето, организирана от УНИЦЕФ и Стопански факултет. Програмата й включва преглед на основните предизвикателства, свързани с въздействието на бизнеса върху децата, анализ на социалните инвестиции и приноса на компаниите към Целите на ООН за устойчиво развитие. Опитни експерти представят практически инструменти и насоки, които могат да спомогнат за увеличаване на положителното въздействие на бизнеса върху благосъстоянието на децата и интегриране на правата на детето в корпоративните политики, бизнес процесите и нефинансовите отчети.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest