Умни устройства помагат на възрастните хора в дома им

Българският Червен кръст стартира изпълнението на проект „Иновативни модели за грижи в общността за хора с хронични заболявания и трайни увреждания“, който ще бъде реализиран в партньорство с Министерство на здравеопазването, Министерство на труда и социалната политика и Норвежката асоциация на регионалните и местните власти с подкрепата на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021.

Общата сума на проекта е 3 333 333 евро, от които 10% се осигуряват като собствен финансов принос от българските партньори.

Потребители на услугата ще бъдат уязвими и самотни възрастни хора с хронични заболявания и трайни увреждания, вкл. в малките и отдалечени населени места в областите Враца, Видин и Монтана.

Пилотната услуга телеасистенция/телекеър представлява дистанционен мониторинг на здравния и психо-социален статус на потребителите. Това включва:

·         Изграждане на първия за страната кол-център в гр. Враца за предоставяне на услугите телеасистенция/телекеър с капацитет 500 души от трите области.

·         Прилагане опита на Норвегия в използването на информационните и комуникационни технологии в сферата на услугите за възрастни хора.

·         Създаване на над 80 работни места за медицински сестри и домашни помощници след предоставяне на професионално обучение.

Pin It on Pinterest