Общество

Уебинар: Как да управляваме поколенческите различия и специфики на работната сила в сектор „строителство“?

Споделяне на добри практики и фирмени политики на компании

На 16 ноември 2021 г., от 10:00 ч., Българската стопанска камара (БСК) Ви кани на онлайн среща за споделяне на добри практики с цел обмяна на опит в контекста на активното стареене, управлението на възрастовото многообразие и насърчаването на солидарността и сътрудничеството между поколенията на работното място в сектор “Строителството”.

Уебинарът ще бъде открит от Пламен Иванов – председател на КСБ Пловдив. В срещата ще участват обучителни институции, работодатели от сектора, синдикални представители и др. Сред фирмите, които ще споделят добри практики, са “Боради” ООД, “Анди БГ” ООД, “Авис Инженеринг” ЕООД, “Тирлин” АД и др. От страна на БСК ще участва д-р Томчо Томов, ръководител на Националния център за оценка на компетенциите, с представяне на международен опит в областта на фирмените политики по отношение на управлението поколенческите различия и специфики на работното място и възможностите за адаптиране, както и представяне на резултатите от съвместен проект на социалните партньори в тази област.

Участието в уебинара е безплатно и достъпно на:

https://zoom.us/j/96925956038?pwd=NjZsU2srYjVxTnEyaDNRZXdxNk53Zz09

Meeting ID: 969 2595 6038
Passcode: 758497

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest