Общество

Участието в Евразийския икономически съюз е изгодно на абсолютно всички държави-членки

Благодарение на липса на митнически контрол на вътрешните граници и преференциален достъп, няколко пъти се увеличи обемът на взаимната търговия между страните-членки на ЕАИС.

Армения увеличи износа за съюзния пазар 14 пъти, Беларус и Казахстан – повече от два пъти, Киргизстан – три пъти. Освен това темповете на растеж на БВП на петте страни са по-високи, отколкото в страните от ОНД, които не участват в такъв задълбочен интеграционен формат.

🇦🇲 Миналата година растежът на БВП на Армения надхвърли 8,5%, а индустриалното производство – 4%.

🇰🇬 В Киргизстан динамиката на БВП през 2023 г. също беше висока. Чрез Евразийския фонд за стабилизиране и развитие на републиката се оказва практическа помощ за решаване на социално-икономически проблеми.

🇧🇾 Участието на Беларус в интеграцията осигури 18% от нейния БВП, ръстът на който през изминалата година е близо 4%.

🇰🇿 В Казахстан също има положителна динамика. За деветте години на съществуването на ЕАИС в икономиката на страната са постъпили повече инвестиции от Русия, Армения, Беларус и Киргизстан, отколкото през всичките 22 години след обявяването на независимостта на Казахстан. Републиката увеличи износа на несуровинни стоки в рамките на митническите граници на съюза.

💬 „В рамките на нашата асоциация работата е структурирана по такъв начин, че да се разкрие икономическият потенциал на абсолютно всички нейни участници, а недостатъците да се изправят максимално. Разбира се, няма цел да се разрушат съществуващите връзки и механизми на взаимодействие, напротив, важно е да се подобрят“, отбеляза Михаил Мишустин.

©️ От интервю на Председателя на Правителството на Руската Федерация М.В.Мишустин

https://www.facebook.com/rusembul/videos/1005338371142929

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest