Общество

Участие на управлящия директор на МВФ в конференция за бюджета на ЕС

Годишна конференция за бюджета на ЕС, 8 ноември 2021 г.

Участие на Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд

*Публикуваният текст е само отказ от изказването.

Позволете ми да започна с поздравления към Йоханес Хан и бюджетния екип на Европейската комисия за изключителните резултати, постигнати както чрез мобилизиране на усилията за предоставянето на огромни по размер средства в подкрепа на държавите—членки на Европейския съюз както през 2020 г., така и през 2021 г. Най-важното е, че внесохте нов бюджет в области, които бяха обсъждани по времето, когато аз бях комисар по въпросите на бюджета, по които едва сега виждаме реален напредък.

Една от тези области е излизане на пазарите, за да използваме силата на Европейския съюз, а втората — постигането на напредък в генерирането на приходи, собствени ресурси, както го наричаме на езика на бюджета на Европейския съюз. И двете области са много важни.

Но нека обърнем поглед назад към 2020 г. Случи се нещо наистина забележително. Трябваше да спрем световната икономика без да допуснем икономически срив. Бързите и синхронизирани политически действия, както по отношение на подкрепата чрез инструментите на фискалната политика, така и по отношение на приспособяването на паричната политика, постигнаха именно това.  Да, през 2020 г. световната икономика действително се сви с 3,1 %. В момента тя твърдо върви по пътя на възстановяването. Свиването беше по-малко от първоначално очакваното именно поради мобилизирането на политическа подкрепа.

Сега, през 2021 г., бихме могли да говорим много за това, че напредващата навсякъде ваксинация внася повече сигурност по пътя на възстановяването, и да говорим с много по-голяма решителност за темпа и обхвата на оттеглянето на политическата подкрепа. Но тази цел все още не е постигната.

Прогнозата ни за тази година е за наистина силен растеж в Европа. Такава е прогнозата ни и следващата година. В същото време признаваме, че все още има несигурност, както и че се намираме в период на възстановяване на няколко скорости. Най-важната разлика през 2021 г. спрямо 2020 г. е, че през 2020 г. всички бяхме повече или по-малко в една и съща лодка. През 2021 г. се намираме на много различни места по отношение на това какво трябва да се направи, за да се подкрепи икономиката, и с колко пространство разполагаме, за да направим това. И това ме отвежда директно към отговора на въпроса ви.

Първо, трябва да бъдем изключително внимателни при разграничаването на условията в различните държави. Това означава, че постепенното оттегляне на политическата подкрепа трябва да бъде калибрирано в зависимост от условията във всяка страна. Все още има държави, които разполагат с по-широко политическо пространство и това позволява по-нататъшното разширяване на политическата подкрепа. Има обаче и такива, в които пространството за провеждане на политика е изключително ограничено.

Второ, бъдещето на тази подкрепа трябва да се промени и ние виждаме, че тази промяна вече е факт. Говорим за пренасочване на подкрепата предимно към жизнеспособни предприятия, както и за промяна на самото й естество в подкрепа на трансформацията на икономиката към устойчивост на климата и към цифров и интелигентен растеж.

Трето, калибрирайки политическата подкрепа, трябва внимателно да преценим капацитета на политиката за мониторинг, за да бъде тя наш партньор. В колкото по-голяма степен можем да разчитаме на разширяването на политическата подкрепа по начин, който допълва постепенното оттегляне на фискалните мерки, толкова по-добре ще бъде за Европа и всъщност за всички държави по света.

Така че по отношение на следващите стъпки, позволете ми да направя три последни бележки. На първо място, трябва да бъдем много по-надеждни в калибрирането на политическата подкрепа във всяка страна, да преценим внимателно с колко пространство разполага тя, а след това какъв е най-добрият начин да използваме оставащото пространство, за да подпомогнем пренасочването на работна сила и капитал от бележещи спад сектори и свиващи се дейности към такива, които бележат ръст. Необходимо е също така да идентифицираме подходящите мерки за политическа подкрепа, особено по отношение на политиката на труда.

Второ, необходимо е да признаем централната роля, която фондовете на ЕС от инструмента Next Generation EU ще играят през следващите години и да я използваме по най-добрия начин. Защо? Защото правилното им използване ще даде тласък на растеж от 1,5 процента.

На последно място, но не по важност, трябва да признаем, че уроците, които трябва да извлечем през следващите месеци по отношение на оттеглянето на политическата подкрепа, ще бъдат убедителни само ако същевременно успеем да ги допълним със средносрочни планове за фискална консолидация. Те ще закрепят очакванията на предприятията и потребителите и ще правят този все още е донякъде несигурен във времето преход по-жизнеспособен.

Как Европейският съюз може да изгради бюджетна рамка, която е по-подходяща за света, в който живеем и ще продължим да живеем? Свят, който се променя бързо и, за съжаление, е по-податлив на неочаквани сътресения.

Бих се застъпила за внимателно търсене на начини да опростим света, в който живеем. С други думи можем да разглеждаме прилагането на мерки като тесен пряк път, като същевременно разполагаме с повече гъвкавост, която ни позволява да вземем предвид неочаквани обстоятелства в бъдеще. Във Фонда работим за подобряване на собствените си действия, които биха могли да очертаят пътища за движение напред и през следващите месеци предстои да представим своите виждания като принос към дискусията.

Голямата поука от тази криза е аналогична на положението на хората със силна имунна система, които устояха на COVID с по-висок капацитет за предотвратяване на ужасни последици. Икономиките със силни фундаментални показатели също се оказаха по-устойчиви на икономически сътресения. Именно поради това в крайна сметка се нуждаем от инструменти, които подсилват тези силни основи, лесни са за прилагане и гарантират, че Европейският съюз разполага с необходими капацитет да се поучи от грешките си.

Относно фондовете ЕС от инструмента Next Generation EU:

Важно е да проследим прилагането на фондовете на ЕС от инструмента Next Generation EU, Очакванията ми са, че той ще изиграе значителна роля в пренасочването на общността на ЕС към [намаляване на] въглеродните емисии, постигането на устойчивост на климатичните промени, въвеждането на цифрови технологии и по-голямото приобщаване. Ако този инструмент постигне тази цел, той ще бъде оценен въз основа на резултатите.

В този момент би било важно да се признае, че навярно има място за подобен инструмент, който да бъде прилаган по-постоянно. Очевидно е, че трябва да видим въздействието. Моите очаквания са, че той ще изиграе значителна роля не само за подпомагане на възстановяването, но и за най-важното нещо в този процес — структурната трансформация.

Ако това е така, моментът би били подходящ да помислим за бъдещето на фискалния капацитет на равнището на целия Европейския съюз именно на тази основа. Ако мога да добавя още нещо, необходимо е да признаем, че през тази, следващата и по-следващата година политиците ще бъдат изправени пред най-сложния избор в областта на индустриалната политика от десетилетия насам. Те не само трябва да осигурят по-приобщаващо възстановяване, за да предотвратят натрупването на неравенства, които могат да подкопаят социалното сближаване, но в същото време да подкрепят трансформиращите политики за икономиката на бъдещето.

Мащабът на компромисите, които ще трябва да направим, е такъв, че според мен съвместната работа на ЕС, наличието на координационен механизъм за работата на различните съвети, но и капацитетът на равнище ЕС за подкрепа на този обрат, ще бъдат от основополагащо значение. Силно вярвам, че [ЕС] може да се превърне в конкурентен лидер в областите, които биха имали най-голямо значение за бъдещето на света, особено в борбата срещу изменението на климата.

Относно ваксинацията срещу Covid-19:

Ваксинациите несъмнено са от решаващо значение не само за предотвратяването на загубата на човешки живот и страдания, но и за глобалното икономическо възстановяване.

Фондът много ясно заяви трите приоритета за предстоящия период — ваксиниране, калибриране и ускоряване.

Ако не успеем да ваксинираме света, калибрирането и ускоряването ще стъпят на изключително нестабилна основа. Предложихме план — 50 млрд. евро за постигането на именно тази цел и съм особено доволна, че Световната банка, СЗО и СТО подкрепиха инициативата. Работим колективно и настоятелно за ускоряване на даренията там, където средствата все още не достигат.

Що се отнася до даренията, създадохме система за проследяване, която показва техния темп и която, надявам се, ще помогне на поелите ангажименти правителства да осъзнаят, че е важен не само размерът на ангажимента, но и моментът на предоставяне на подкрепа. Ние се застъпваме за промяна на датите на доставка, така че ако дадена европейска държава разполага с достатъчно ваксини през ноември и очаква следваща доставка през същия месец, да отложи тази дата за февруари, март или април, за да подпомогне доставките за развиващия се свят.

Пледираме и за малко повече щедрост. Все още изпитваме недостиг в размер на малко над 20 млрд. долара, които могат да ни помогнат да постигнем две изключително важни цели: първата е ваксиниране на поне 40 процента от населението на всички страни до края на тази година и постигаме напредък в изпълнението й. Натискът помага, въпреки че не успяваме да стигнем докрай. Втората цел е да ваксинираме 70 процента от населението до средата на следващата година, за да можем да разчитаме, че 2022 г. ще бъде годината на пълно възстановяване от настоящата криза.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest