Участие на Кристалина Георгиева в панел на Световния икономически форум

Панелна дискусия на Световния икономически форум за глобалните икономически перспективи

Изказване на Кристалина Георгиева, управляващ директор на Международния валутен фонд

Нека започна с това, че досегашният отговор на кризата беше всичко друго, но не и ортодоксален.


Кризата беше правилно диагностицирана в началото на пандемията като сътресение както за предлагането, така и за търсенето и централните банки и финансовите органи реагираха по един изключително съгласуван начин, който не допусна светът да изпадне в поредната Голяма депресия. […]

Трябва да се ръководим от данни и да бъдем гъвкави. Така че ако трябва да използвам факта, че все още е януари, и да предложа на политиците нещо, което да променим през новата година, то това би било гъвкавост на политиката. Защо? Защото 2022 г. ще бъде като шофиране по трасе, осеяно с препятствия и всички рискове, които очертахте: инфлация; продължаване на COVID и високи нива на дълга. 

И така, какво да очакваме през 2022 г.? 

Що се отнася до добрите новини, очакваме възстановяването да продължи, но то губи известна инерция и е изправено пред подновяването на инфекциите; наред с тях — постоянната, много по-трайна от първоначално очакваното инфлация, както и рекордно високите нива на дълга: 226 трилиона долара. 

И тъй като въпросът ви е свързан конкретно с инфлацията, трябва да разберем защо на много места инфлацията е по-висока и по-устойчива.  Когато разберем причините, ще стане ясно, че борбата с нея не е задача само на централните банкери. 

Какви са причините за това? Всъщност тук има много по-компетентни събеседници от мен, които могат да коментират темата. Но разгледани ли бяха причините за инфлацията? 

Едната е нарастващото търсене, като предлагането все още изостава, а смущенията на доставките се дължат преимуществено на COVID, на ограниченията, свързани с вълните на COVID, които все още са налице. Натискът върху цените идва от това, че цените на хранителните продукти се покачват, до известна степен поради въздействието на климата и по-високите цени на енергията. Картината, в която има и елемент на геополитическо напрежение, е много сложна. 

Има и едно явление, което е строго свързано с пандемията, а именно фактът, че пазарите на труда се променят. Виждаме това навсякъде, но най-вече в страните, в които безработицата е спаднала чувствително. Така че когато обобщим причините за инфлацията, разбираме, че за централните банки е важно да основават решенията си на доказателства и данни, да комуникират ясно, но също така че са необходими и други елементи на формиране на политиката.

На първо място, трябва да признаем важността на борбата с пандемията, да изградим капацитет за повсеместна реакция. 

За съжаление, все още не сме постигнали това. Имаше 86 държави, в които целта от 40% ваксинирано население до края на миналата година не беше постигната. Ако можете да сравните Африка на юг от Сахара с развитите икономики, в първия регион нивото на ваксинации е едва 7%, докато в развитите икономики то е 70%.

Очевидно това е от значение и за смущенията във веригата за доставки, както и за това много опасно разминаване, което наблюдаваме в световната икономика. Така че ще спра дотук. 

Трябва да признаем сложността на предизвикателствата. Трябва също така да признаем, че дори инфлацията е специфична за всяка страна. Поглеждам моя скъп приятел Курода [Харухико Курода, управител на Японската централна банка], той има обратния проблем — трябва да повиши инфлацията.

Така че спецификите на отделните страни са това, което в известен смисъл прави 2022 г. още по-трудна от 2020 г.

Защо? Защото през 2020 г. политиките навсякъде бяха сходни, защото се борехме с един и същ проблем: икономика, която е в застой .

През 2022 г. условията в отделните държави са много различни.  Затова вече не можем да имаме една и съща политика навсякъде. Тя трябва да бъде специфична за всяка страна. И това прави работата ни през 2022 г. много по-сложна.

[…]

Трябва да бъдем много скромни по отношение на начина, по който определяме действията си във времена на голяма несигурност. Федералният резерв действа отговорно, защото инфлацията в САЩ се превръща в икономически и социален проблем. Знаем също така, че действията на институцията са от голямо значение за САЩ, така че този деликатен баланс между борбата с инфлацията и съхранението на възстановяването е нещо, което, убедена съм, Федералният резерв отчита в пълна степен.

Въпросът е, че това, което прави институцията, се отразява на САЩ и на други държави, особено на тези, които имат високи нива на деноминиран в долари външен дълг.

Именно там тя може да подкопае възстановяването, което в някои страни е принципно по-слабо.

Ето защо действията на Федералния резерв, а именно ясна комуникация за предотвратяването на изненади, са изключително важни, а нашето послание към страните с високо ниво на деноминиран в долари дълг е: действайте сега. Ако можете да удължите падежите, моля, направете го. Ако имате валутни несъответствия, сега е моментът да ги отстраните. Мога да споделя, че моята тревога е голяма: най-вече за страните с ниски доходи, 60 от които в момента са или в затруднено положение с дълга, или в опасност да изпаднат в затруднено положение. Това е два пъти повече, отколкото през 2015 г. Така че трябва да внимаваме как подкрепяме и тези, които без международна подкрепа ще се изправят пред изключително дълбоки проблеми.

Pin It on Pinterest