Общество

Световен ден за рестартиране на сърцето – 16 октомври

 Под 30% от българите са преминали обучение по първа долекарска помощ

„Всеки трябва да има шанс“ е мотото, под което дружествата на Червения кръст и Червения полумесец в целия свят ще отбележат на 16 октомври Световния ден за рестартиране на сърцето. Този шанс в критични моменти може да бъде даден от хора, обучени да оказват първа помощ, да използват автоматични външни дефибрилатори (АВД) и да прилагат кардиополмунална ресусцитация (сърдечен масаж и изкуствено дишане).

Под 30% от българите са преминали обучение по първа долекарска помощ. В  анкета, проведена от Българския Червен кръст във Фейсбук, в която са участвали общо 820 човека, 251 са посочили, че са преминали курс за оказване на първа помощ. Желание да опреснят своите знания са заявили 216 от гласувалите. На 124 души се е наложило да приложат на практика, наученото в курсовете за първа долекарска помощ на БЧК.

Най-висока подготвеност в това отношение имат в скандинавските държави. Там 90 на сто от населението е обучено да оказва първа помощ, а средно за Европа процентът е 56. Седем от десет сърдечни ареста се случват на обществени места пред очите на хората, а оказването на помощ в първите минути е ключово за спасяването на живот. В случай, че отминат повече от 5 минути, дори и да бъде възстановен животът, мозъчната функция ще бъде нарушена. Вероятността човек да бъде спасен нараства чувствително, ако в рамките на първите минути се приложи и дефибрилация.

Повече от 150 години Международната федерация на Червения кръст и Червения полумесец (МФЧК) е водеща организация в обучението и оказването на първа помощ в световен мащаб. Националните дружества на Червения кръст и Червения полумесец обучават всяка година над 20 милиона души по първа помощ, в която е включено и извършването на сърдечен масаж и на изкуствено дишане. 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest