Общество

Студенти по право от столичните университети дискутират съдебната практика с магистрати от Софийската апелативна прокуратура в Деня на отворените врати

Студенти по право от Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Нов български университет посетиха Апелативна прокуратура – София (САП) в Деня на отворените врати. Инициативата под надслов „Открито за съдебната власт“ за поредна година предостави възможност на младите хора, проявяващи интерес към юриспруденция, да се запознаят с работата на държавното обвинение на място.

          Бъдещите прависти бяха приветствани от административния ръководител на Софийската апелативна прокуратура Радослав Димов и неговия заместник прокурор Емилия Русинова.

          Фактите от историята на Софийската апелативна прокуратура, създадена през 1991 г. с новата Конституция на Република България, представи на студентите прокурор Бранислав Славов. Тогава се регламентира разделението на властите и независимостта на съдебната власт, част от която е прокуратурата. Впоследствие със Закона за съдебната власт (1994) и решенията на Висшия съдебен съвет (1997, 1998) се урежда устройството и принципите дейността на държавното обвинение. Магистратът разказа, че през 1998 г. цялата работа на САП се извършвала от четирима магистрати в две стаи.

Двадесет и пет години по-късно обемът на дейността се увеличил значително, а щатът на Апелативната прокуратура в София наброява 43 прокурори и 53 съдебни служители.

          Прокурор Росица Слабакова запозна гостите със спецификата на района на Софийската апелативна прокуратура, който е най-големият в страната и включва 7 окръжни прокуратури и Софийска градска прокуратура (със статут на окръжна), 11 районни прокуратури и 21 териториални отделения.

          Магистратът разясни правомощията и функциите на въззивната инстанция, включващи участие в наказателни и граждански производства, осъществяване на инстанционен и служебен контрол на актовете на по-ниските по степен прокуратури, извършване на комплексни и тематични ревизии и проверки.

          Особено внимание беше отделено на принципа на случайния подбор при разпределяне на преписки и производства в системата на прокуратурата, с което се гарантира невъзможност за манипулиране и се цели документираност и прозрачност. Съдебният администратор Ивайло Таков нагледно показа на студентите системата за случайно разпределение на делата сред прокурорите в САП и ги запозна с вътрешната организация на ежедневните дейности.

Работа по наказателни производства е същинска за прокурор, подчерта Росица Слабакова. Тя включва множество аспекти, изисква определени лични качества, професионални умения, начин на мислене. Човек трябва да се учи от всичко, обобщи магистратът. Даване на указания, изготвяне на акт, поведение в съдебна зала, бърза реакция са само малка част от ежедневието на държавния обвинител.

Прокурор Славов обърна вниманието на студентите върху важността на екипната работа и диалога между прокуратурата и разследващия орган, което е основа за успешни резултати по дела. Той сподели конкретни случаи от професионалната си практика.

Николай Николов, прокурорски помощник в Софийската апелативна прокуратура, запозна бъдещите прависти с конкурсните изисквания за заемане на длъжността в органите на съдебната власт. Той разясни същността на служебните си задължения и начинът на изпълнението им.

          С голям интерес студентите се включиха в обсъждане на представения от магистратите конкретен казус от съдебната практика. Те квалифицираха извършеното деяние като грабеж, обсъдиха действията на прокурора в хода на разследването по досъдебното производство, дискутираха въпроса за предвиденото в закона наказание за този вид престъпления.

          През годините участието на студенти по право в Деня на отворените врати в Софийската апелативна прокуратура се превърна в традиция. Интересът към нея продължава да расте, което е своеобразен показател за повишаване на информираността на обществото към органите на съдебната власт и на свой ред тяхната откритост към гражданите.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest