Общество

Студенти от Стопанския факултет с редица награди в Националния конкурс „Млад икономист” на Съюза на икономистите в България

За поредна година възпитаници на Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ заемат призови места в категория „Студенти“.

В годините те проявяват траен и сериозен интерес към провеждания от Съюза на икономистите в България национален конкурс, а тази година темата за зелената икономика ги провокира да разсъждават по важните въпроси за устойчивостта на икономическото развитие.

В осемнадесетото издание на националния конкурс „Млад икономист – 2022 г.“ първите три места в категория „Студенти“ заемат:

  • Първо място в категория „Студенти“ – У Линсуан, спец. Икономика и финанси (английска програма), 3 курс
  • Второ място в категория „Студенти“ – Александър Жеков Желев, спец. Икономика и финанси (английска програма), 3 курс
  • Трето място в категория „Студенти“ – Теодора Веселинова Веселинова, спец. Икономика и финанси (английска програма), 3 курс

С номинационна грамота за много добро представяне в Националния конкурс „Млад икономист – 2022 г.” са отличени:

Категория „Студенти“

  • Ивана Иванова Маринова, МП Икономика и финанси
  • Венцислав Янков Янков, спец. Икономика и финанси (английска програма), 3 курс
  • Валерия Кирилова Арабаджиева спец. Икономика и финанси (английска програма), 3 курс
  • Мирела Стоилова Дрянкова, Боряна Пламенова Богданова и Мария Здравкова Цолова от спец. Икономика и финанси (английска програма), 3 курс

Категория „Докторанти“

  • Веселина Петрова Георгиева, ДП Икономика и икономическа политика

От името на факултета гл. ас. д-р Стоян Шаламанов, научен секретар на катедра „Икономика“, поднесе поздравителен адрес на Съюза на икономистите в България. В него се подчертава, че студентите заемат водещо място в акаде­мичния живот на Стопанския факултет при ясно изразен стремеж приоритетно да се развиват тех­ните изследователски умения от гледна точка както на съвременните изме­рения на икономическото развитие, така и на вече дългогодишния опит и традиции на факултета в преподаването на икономическа теория в България. Постижението на колегите бакалаври и магистри е още един от поводите за гордост и радост в годината на отбелязването на 120-годишния юбилей на катедра „Икономика“.

Честитим отличията и наградите на студентите от Стопанския факултет и им пожелаваме още много успехи!

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest