Общество

Студенти от магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ посетиха съоръжения на ДП РАО в „АЕЦ Козлодуй“

Група от 18 студенти от магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет на СУ „Св. Климент Охридски” посети съоръжения на Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“ (ДП РАО) на 13 април.

Студентите видяха Блочния щит за управление на 2-ри блок и от обзорното стъкло разгледаха реакторна зала на 1-ви и 2-ри блок. Те посетиха и командната зала на Цеха за намаляване на размерите и дезактивация – съоръжение, специално изградено в полза на безопасното извеждане от експлоатация. В резултат на визитата у бъдещите магистри възникнаха редица интересни въпроси, свързани с работата на ДП РАО, на които отговориха експерти. Информацията бе допълнена от образователните видеоматериали, с които студентите бяха запознати в Информационния център по извеждане от експлоатация.

„Беше много интересно и полезно за студентите от магистърска програма „Енергийни пазари и услуги“ в Стопанския факултет да видят напредъка по извеждане от експлоатация на 1-4 блок, да разберат повече за най-новите технологични решения, които се използват в предприятието за радиологична оценка, преработка и съхранение на радиоактивните отпадъци или евентуалното освобождаване на материалите от регулаторен контрол. За колегите беше ценно и да видят на живо съоръженията, които в продължение на 30 години безопасно са произвеждали електроенергия и сега минават през финалната фаза от жизнения си цикъл. Много се радваме, че имахме възможност да видим през обзорното стъкло реакторната зала на 1-ви и 2-ри блок и да разберем на място какви са етапите и операциите по извеждането на блоковете от експлоатация.

0254

Вярвам, че всеки е разбрал много по-добре какво представлява ядрената енергетика, докосвайки се на живо до нея, а не – гледайки учебници, Интернет, медии. Друго е, когато усетиш мащаба и професионализма на хората, които работят в този сектор“, обобщи в края на посещението доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет и директор на магистърската програма „Енергийни пазари и услуги“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest