Стопанският и Физическият факултет участваха в годишната среща на International Nuclear Management Academy, инициатива на МААЕ

Деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев и гл.ас. д-р Пламен Петков от Физическия факултет присъстваха на годишната среща на Международната академия за ядрен мениджмънт (International Nuclear Management Academy – INMA), инициатива на Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) за сътрудничество между университети и други образователни институции, които са създали или планират да създадат магистърски програми за мениджмънт на ядрените технологии (NTM).

Програмите, включени в инициативата INMA, са насочени към настоящи и бъдещи мениджъри, работещи в сектора на ядрената енергетика, както и за неенергийни приложения. INMA е част от дейностите по управление на ядрените знания към Департамента по ядрена енергия на МААЕ.

Представителите на СУ „Св. Климент Охридски“ разказаха за напредъка по създаването на бъдещата програма, която ще се развива от двата факултета, и обсъдиха евентуално партньорство с останалите институти от инициативата INMA.

Pin It on Pinterest