Общество

Стопанският факултет и Енери Сървисиз подписаха споразумение за сътрудничество

На 25 май Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ и Енери Сървисиз подписаха споразумение за сътрудничество.

Приоритетите на работа в рамките на споразумението между Факултета и Енери Сървисиз са:

  • Инвестиции в качественото образование в областта на ВЕИ чрез предоставяне на учебни казуси, организиране на учебни визити и специализирани лекции, подпомагане на магистърски и докторантски разработки;
  • Стимулиране на интереса на младите хора, с фокус върху момичетата, към енергетиката и възобновяемите енергийни източници чрез предоставяне на стипендии, стажове и други;
  • Подобряване условията на обучение чрез инвестиции в енергийно ефективни решения и облагородяване на градската среда.

„С подписването на днешното споразумение за сътрудничество, Стопанският факултет препотвърждава лидерската си роля за осъществяването на партньорства между бизнеса и академичните среди във връзка с устойчивото развитие и енергетиката. Проектите и инициативите, които подготвяме заедно с Енери Сървисиз, са насочени към практически казуси и стажове за нашите магистри, научни изследвания за екологичните и социални ефекти от реализацията на енергийни проекти, както и за подобряване на енергийните характеристики на нашия кампус, в унисон с наскоро приетите документи на Софийския университет – Стратегия за устойчиво развитие и Климатичен план“, заяви деканът на Стопанския факултет доц. д-р Атанас Георгиев.

imgonline-com-ua-CompressToSize-s6Teph35pM

Енери Сървисиз разработва, оперира, изгражда и експлоатира възобновяеми електроцентрали. Компанията притежава портфолио от 156 MW в Чешката република, Словакия и България. Енери вярва, че интегрираният подход може да достави и осигури безопасно, надеждно и устойчиво снабдяване със зелена електроенергия на клиентите.

„Изграждането на устойчиво бъдеще изисква целенасочени партньорства и инвестиране в младото поколение. Ние сме развълнувани да работим с университета и да помагаме за развитието на млади специалисти. Заедно се надяваме да ги снабдим със знанията и уменията, необходими за борба с изменението на климата, подобряване на биоразнообразието и кръговрата на природните ресурси, давайки им възможност да изграждат устойчиви общности“, сподели Красимира Петкова, ESG мениджър.

Енери Сървисиз са партньори на МП „Енергийни пазари и услуги“ и МП „Отговорно и устойчиво управление“ на Стопанския факултет.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest