Стартира нова сесия на проектната програма на НАТФИЗ „Готови ли сте?!“

Проектната програма на НАТФИЗ „Готови ли сте?!“ подкрепя професионалното развитие на завършващите образованието си студенти и насърчава последващата им квалификация в магистърски програми.

Проектът е дългогодишен и всяко издание спомага адаптацията на младите творци в реалните пазарни условия, като финансира, администрира, организира и реализира проектите им на сцените на НАТФИЗ за период от 1 година.

Сесията за 2021 година в направления „Млад режисьор“, „Драматичен театър” и „Алтернативни сценични форми“ е вече отворена. Документи ще се приемат до 15 юни.

Право на участие се предоставя на абсолвентите и вече завършилите студенти на Академията, както и на получили образованието си в алтернативни висши заведения по изкуства артисти.

Оценяването е поверено на Проектно-Експертен Съвет (ПЕС), който ще се състои от представител на Министерство на културата, режисьор, сценограф, драматург, директор на столичен театър и член от настоятелството на НАТФИЗ.

Pin It on Pinterest