Общество

Стартира „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“, съвместна инициатива на СУ „Св. Климент Охридски“ и „ББР“ ЕАД

Чрез конкурса по темата за необходимостта от зелени финанси, както и чрез създадената платформа за обмяна на знания и опит под наименованието „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“, полагаме основите на едно устойчиво сътрудничество между СУ „Св. Климент Охридски“ и „Българска банка за развитие“, което ще е от полза на студентите ни и всички заинтересовани страни в тази област.

Носителите на наградите на първия конкурс „Млад финансист“ 2021 под надслов „Нужни ли са ни зелени финанси“, съвместна инициатива на Българска банка за развитие и СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански факултет, бяха определени от екип в състав:

Председател:

София Касидова – началник отдел „Стратегическо развитие и планиране“ („Българка банка за развитие“ ЕАД)

Членове:

 • доц. д-р Марселен Йовоган (Стопанки факултет на СУ) – ръководител на катедра „Финанси и счетоводство” и зам.-декан Международна дейност и университетско сътрудничество;
 • доц. д-р Савина Михайлова-Големинова (Стопански факултет на СУ) – ръководител на Магистърска програма „Икономика и управление на публични ресурси“
 • гл. ас. д-р Марина Стефанова (Стопански факултет на СУ) – ръководител на Магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“
 • Павел Иванов – изпълнителен директор на Института за публична администрация

Класира на:

Първо мястоРадостина Милчева Ивчева, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, редовен докторант по програма „Икономика и икономическа политика“ в

Грамота и парична награда – 400 лв.

Второ място:Радослава Кремичарска, Стопански факултет на СУ „Св. Климент Охридски“, Магистърска програма „Отговорно и устойчиво управление“

Грамота и парична награда – 300 лв.

Трето мястоЦветанка Арнаудова, Висше училище по сигурност и икономика, гр. Пловдив, специалност „Финанси“

Грамота и парична награда – 200 лв.

Picture 82 - Resized

На церемонията по връчване на наградите в аулата на СУ „Св. Климент Охридски“ присъстваха заместник-ректора проф. Георги Вълчев, доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопанския факултет, Цанко Арабаджиев, изпълнителен директор на ББР, София Касидова, началник отдел „Стратегическо развитие и планиране“, ББР, а модератор на събитието бе доц. д-р Савина Михайлова-Големинова.

Темите на първото издание на „Академия за устойчиви инвестиции и финанси“, съвместна инициатива на СУ „Св. Климент Охридски“ и „Българска банка за развитие“ ЕАД е актуална в контекста на:

 • зеления преход и необходимостта от запознаване с новата система за класификация на устойчиви дейности, въведена от ЕС;
 •  Новите изисквания на европейската и националната правна рамка за програмен период 2021-2027 г. по отношение на управлението на средствата от Европейски фондове при споделено управление, с оглед устойчивостта на публичните финанси;
 • Възможностите, които ще предоставят финансовите инструменти и програмите за програмен период 2021-2027 г. на всички заинтересовани страни;
 • Добрите практики и научените уроци от програмен период 2014-2020 г.

Ще бъдат разгледани темите, свързани с: международните, европейските и националните практики и стратегии за устойчивите финанси; устойчивите публични финанси; финансовите инструменти за програмен период 2021-2027 г.; върховенството на закона и управлението при споделено управление на европейските фондове; финансирането на инвестиции, включително и капиталови пазари; финансирането на инвестиции чрез финансови инструменти и инвестиционни платформи; добрите практики, научени уроци и потенциал за зелено финансиране; ESG подходът в управлението, инвестирането и отчетността; съдебната практика по закона за управление на средствата от европейските структурни и инвестиционни фондове и закона за подпомагане на земеделските производители.

Лекторският екип се състои от доказани професионалисти в своята област:

 •  София Касидова, началник отдел „Стратегически анализи и развитие“, ББР
 •  Илия Караниколов, директор дирекция „Финансови инструменти“, ББР
 •  Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
 •  Гл. ас. Вихър Георгиев, Философски факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
 •  Гл. ас. д-р Марина Стефанова, Стопански факултет, СУ „Св. Климент Охридски“
 •  Съдия Мирослава Георгиева, Върховен административен съд, 7-мо отделение
 •  Христина Пендичева, Министерство на финансите, Дирекция „Регулация на финансовите пазари“
 •  Ива Петкова, Директор дирекция, Фонд за устойчиво градско развитие
 • д-р инж. Дочка Василева, старши експерт „Стратегически инвестиции“, Управление „Проектна информация и финансиране“, „Фонд мениджър на финансови инструменти в България“ ЕАД

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest