Общество

Среща на върха за здравната сигурност на Eurasia Group и Flagship Pioneering

Участие на управляващия директор на МВФ Кристалина Георгиева в панелна дискусия относно приоритетите на предстоящата среща на върха на Г-7.

Въпрос: Какво се надявате да видите този уикенд?

Кристалина Георгиева: Очаквам това да бъде важна среща на върха в борбата с пандемията. Министрите на финансите от Г-7 се срещнаха миналия уикенд и постигнаха първоначално споразумение относно международното данъчно облагане като предпоставка за по-ефективна борба с климатичната криза. Те проведоха и задълбочена дискусия за начина, по който можем да сложим край на пандемията навсякъде. Представихме разработения от МВФ план, който беше одобрен от СЗО, Световната търговска организация, Световната банка и редица други организации. Бих желала да споделя параметрите на този план, а след това да ви кажа и какви са очакванията ми от срещата на върха. Параметрите на нашия план изхождат от предпоставката, че пандемията на две скорости означава възстановяване на две скорости, а това ще забави световната икономика. Ваксинациите са незаобиколимо условие за постигане на желания напредък в икономическата сфера. Политиката на ваксиниране е най-важната икономическа политика. Ние сме твърдо убедени и представихме доказателства, че ако успеем да постигнем отлична координация и да повишим финансирането, до края на тази година ще можем да ваксинираме 40 %, а до средата на следващата година 60 % от населението на света. Цената на този план е 50 милиарда долара, като паралелно ускоряваме производството, осигуряваме повече от необходимото, за да можем действително да се справим с рисковете от влошаване на ситуацията и да помогнем на развиващите се страни да достигнат точката, в която могат да започнат да ваксинират своето население. Този план получава сериозна подкрепа. И така, какво виждам аз? Виждам как Г-7 поемат предварителни ангажименти по отношение на финансирането, както и преразпределение на ваксини на ранен етап — става дума за предварително резервирани количества ваксини, които на практика не са необходими. Само това преразпределение може да доведе до пренасочването на около един милиард дози от развитите икономики към развиващия се свят още тази година. Очаквам също така силен ангажимент към това несложно послание. Ваксинирайте света – не през 2023, не през 2024, а през 2022 г., за да можем да сложим край на пандемията и възстановяването да стъпи на здрава основа. Просто казано, искам среща на високо равнище, която да даде справедлив шанс на всеки.

Какви са опасностите от възстановяването на две скорости?

КГ: Заплахите за развитите икономики са три. Първо, огромна загуба на производство, която можем да предотвратим с ускоряване на ваксинирането — загуба, чиято стойност от сега до 2025 г. оценяваме на девет трилиона щ.д. Делът на развитите икономики от тази допълнителна стойност се равнява на приблизително 40 %. Те ще загубят един трилион долара от данъчни приходи, защото останалата част от света все още се бори с пандемията. Второ, знаем, че в момента почвата е особено плодотворна за мутации на вируса, които могат за пореден път да тласнат развитите икономики към крайно неравномерни резултати вследствие на налагането и отмяната на ограничителни мерки. И трето, когато напредналият свят се движи бързо и растежът рязко се повишава, тогава, разбира се, ще видим по-бързо оттегляне на подкрепящите политики. Ако това се случи лихвените проценти ще започнат да се повишават в момент, в който развиващите се пазари все още са в застой поради пандемията и изостават в растежа. При този сценарий страните с високи нива на дълг, особено ако дълговете им са деноминирани в долари, ще изпитат сериозни затруднения.

Вярвате ли на обясненията за случващото се с инфлацията в момента?

КГ: Данните към момента сочат, че инфлацията се дължи предимно на смущения в предлагането, които вероятно ще бъдат преодолени. Разбира се, за това е необходимо целият свят да функционира безпроблемно, защото ако не е така, в бъдеще може да се стигне до смущения във веригата на доставки. Виждаме също така по-скоро положителния ефект от бързия растеж в САЩ, който се разпространява и в други държави. Оставаме обаче бдителни, защото в миналото никога не сме преживявали рецесия, която да е била предизвикана от само себе си. И излизането от нея с нарастване на търсенето е нещо, което изисква внимание.  Но бих желала отново да подчертая, че основната ми идея е свързана с необходимостта да преодолеем тази опасна дивергенция — това разминаване, защото ако една част от света върви бързо, а другата бавно, тогава, разбира се, ще бъдем изложени на опасността от разпространение и рикошет на тези последствия от развиващите се пазари към развитите икономики.

Въпрос: МВФ все още ли възнамерява да емитира 650 млрд. долара в резервни активи до края на август?

КГ: В това отношение вървим по план. Министрите на финансите на Г-7 потвърдиха, че тази много голяма група държави ще подкрепи реализацията на това предложение. Но не само това — ние търсим начини да пренасочим някои СПТ от по-богатите страни към тези, които отчаяно се нуждаят от помощ. Очакваме до средата на август управителите на централните банки да гласуват предложението за шестстотин и петдесет милиарда долара. За тези, които не са запознати със СПТ, това е резервен актив, който създаваме благодарение на нашите държави членки. Това е най-голямата емисия в историята на МВФ от създаването на организацията до днес и това е логично, тъй като се сблъскваме с най-тежката рецесия, която сме преживявали в мирно време след Голямата депресия.

Въпрос: Някои отправят критики, че СПТ ще бъдат използвани за изплащане на дълговете на развиващите се страни към Китай. И това съперничество наистина на световната сцена изглежда се задълбочава в момента. Как се отразява това на работата Ви?

КГ: Първо искам да подчертая, че предоставяме много подробни насоки на държавите за оптималното използване на СПТ. Нито една държава с голям дълг няма интерес да използва СПТ, за да плати, вместо да преструктурира своя дълг. Не забравяйте, че разполагаме и с Общата рамка. Искаме тя да бъде вратата за решаване на този въпрос. Освен това повишаваме прозрачността на начина, по който държавите използват СПТ, като средство да насърчим разумното използване на този изключително ценен резервен актив. Положителна новина е, че Китай всъщност иска да се увери, че СПТ работят по предназначение, и проявява интерес да внесе част от новите си емитирани СПТ в пул от средства, с които разполага или които всъщност управлява МВФ, като ги насочва и предоставя в подкрепа на нуждаещите се държави. Тоест точно обратното на опитите да се използват СПТ за обслужване на дълга към Китай.

Въпрос: Има ли МВФ мнение за това дали е от значение какво е политическото становище на САЩ по въпроса за двустранното или многостранното даряване и разпределяне на ваксини?

КГ: Много ни се иска да видим предварителен ангажимент за преразпределението на дози ваксини и предварителен ангажимент за финансиране – най-вероятно най-доброто публично разходване на средства в историята. Представете си само 50 милиарда долара инвестиции срещу девет трилиона долара възвръщаемост! Искаме да видим тези предварителни ангажименти. Надяваме се Г-7 да направи крачка напред. Надяваме се, че Г-20 ще я последва в същия дух. Бихме желали да видим възможно най-голяма координация при разпределянето на ваксините. Създаваме работна група между Световната банка, Световната здравна организация, Световната търговска организация и МВФ с цел да следим отблизо как производството се превръща в договори, как договорите се превръщат в доставки и доколко разпределението отговаря на нуждите. Нека си спомним, че в рамките на Covax първоначално имахме благородното намерение да доставим на всички 20 % от необходимите им ваксини. В различните моменти, обаче, отделните страни са засегнати от пандемията по различен начин. Това е причината, поради която Covax предвижда изключение от това правило. Така че, за да отговоря конкретно на въпроса ви, Covax съществува и функционира. Механизмът може да изиграе огромна роля, но не бива да подценяваме логистичния натиск върху него. Така че време е всички да запретнем ръкави. Мисля, че ако осигурим прозрачност при разпределението на договорите за производство и виждаме, че ваксинираме света по най-бързия възможен начин, ще бъдем в много по-добра позиция. И мога да ви кажа, че съм силно окуражена от това, че все повече държави казват: вижте, искаме повече от това, което правим, но нека до правим многостранно, а не двустранно. Но, разбира се, доколкото имаме високо доверие в определени двустранни доставки за силно уязвими държави, които могат да бъдат ускорени, не трябва да се отказваме от тях и от възможността да спасим човешки животи.

Моите очаквания са, че ще видим десетки милиарди, а не няколко милиарда. Вече се проведе една изключително конструктивна дискусия с финансовите министри на Г-7 за това как например попълването на ресурсите на Международната асоциация за развитие (IDA) — това е звеното на Световната банка за отпускане на безвъзмездни средства при преференциални условия — може да се ускори много значително през следващите месеци, тъй като дискусиите по този въпрос продължават. И нека също така да поясня, че нашият анализ показва, че към момента развитите икономики са резервирали един милиард дози над количествата, които са им необходими. Всички развити икономики, а не само Г-7. И Г-7 трябва да реши какви действия следва да бъдат предприети. Ясно е, обаче, че до края на тази година един милиард дози могат да бъдат пренасочени от местата, където те са повече от необходимото, към тези, където нуждите са огромни.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest