Общество

Спортен фестивал „Игри на бъдещето“

Точно 100 дни ни делят от първите по рода си «Игри на бъдещето» – голям, наситен със събития и, разбира се, уникален спортен фестивал.

Самата идея за комбиниране на класически спортове и кибер спортове отразява образа на Русия, отворена към всичко ново, насочена към напредък и в същото време способна да съчетае хармонично своето оригинално наследство и съвременност. Участниците и гостите на «Игрите на бъдещето» ще могат да се убедят в това, когато пристигнат в Казан – град, в който различни традиции и култури се развиват и взаимно обогатяват.

💪 Ние в Русия добре разбираме стойността на многообразието, включително, разбира се, в спорта. За нас той е много повече от състезание на сила и умения или основа на здравословен, активен начин на живот. Спортът е символ, въплъщение на справедливостта, равноправието и хуманизма, път към укрепване на взаимното разбирателство между страните и народите.

Основната значимост на спорта и принципите на олимпизма формират самата философия на родените в Русия «Игри на бъдещето». Те вече обединиха представители на петдесет държави. И това, разбира се, е само началото.

🏆 Няма съмнение, че предстоящият турнир ще резонира сред милиони хора и ясно ще демонстрира, че един от абсолютните приоритети на нововъзникващия многополюсен свят е хармонията между интелект и физическо съвършенство.

©️ От видеообръщението на В.В.Путин към участниците в събитието «100 дни преди Игрите на бъдещето» (14 ноември 2023 г.)

https://www.facebook.com/rusembul/videos/3190941664544600/

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest