Общество

Системата от касти в руските затвори

Има касти, в които се влиза наистина трудно. Има и такива обаче, от които изобщо не може да се излезе.

„Воры в Законе“ („Престъпници в закона“)

Reuters

Тези т.нар. „воры в законе“ (престъпници в закона) са царете на подземния престъпен свят. Тази група от уважавани големци, които контролират по-голямата част от криминалния свят, в затвора и извън него, е обединена от някои общи принципи.

Например, ако някой иска да стане „престъпник в закона“, той трябва на първо място да бъде твърдо и безпрекословно уважаван от своите „колеги“, да има множество присъди и категорично да отказва каквото и да било сътрудничество с правораздавателните структури.

Т.нар. „законники“ спазват и почитат строг етичен кодекс – така познатият „закон на престъпниците“. Основните му принципи са лоялност към идеята и невъзможност да се сътрудничи с правораздавателните органи под каквато и да било форма, включително с администрацията на затвора.

Когато са хвърлени в „зоната“ – жаргон за наказателна колония с максимално ниво на сигурност, престъпниците спазват т.нар. „общак“ – общ паричен резерв на престъпниците. Освен това създават свои собствени закони и решават всички проблеми и конфликти съгласно набор от „понятия“ – жаргон, навлязъл дълбоко в руския народен език след разпадането на СССР, дори извън престъпния свят.

  1. „Блатные“ (по-ниска каста от свързани престъпници)

Reuters

След „престъпниците в закона“ идват т.нар. „блатные“. Тази дума също се превежда в общи линии като „престъпници“, което малко усложнява темата. Тази каста обаче е малко по-различна. Тя е втора след най-висшата каста в затворническата йерархия. Тази група контролира закона в зоната, където се спазват затворническите закони. В зоните, където властта е в ръцете на администрацията на затвора, влиянието на „блатные“ често намалява заради закона против сътрудничество с реалната власт.

Често тази каста е съставена от обикновени професионални престъпници. Ако обаче един затворник по-рано е служил в полицията или е работил в сферата на услугите (таксиджия, сервитьор и т.н.), той не може да стане част от кастата.

В „зоната“, където властта се държи от тази каста, членовете ѝ отговарят за общака и за снабдяването на затвора с чай, цигари и хранителни продукти. Те са и арбитри при конфликти между затворниците, като използват гореспоменатите „понятия“, за да ги наставляват.

Самите „блатные“ не се наричат с този термин – те се наричат „арестанти“ или „бродяги“.

  1. „Мужики“ (мъже)

Reuters

Мужиките са най-масовата каста в руската система от наказателни колонии. За разлика от „блатные“, те не са професионални престъпници или редовни гости в затворите. Членовете на тази каста обикновено попадат в затвора заради еднократна проява, а не в резултат на системна престъпна дейност. В по-голямата си част, мужиките не сътрудничат на затворническата администрация, но не участват и в затворническия живот, като просто стоят настрана от вътрешните конфликти. Те работят в затвора и се надяват да не се върнат там, след като излежат присъдата си.

  1. „Активисты, козлы, суки“ (активисти, козли, кучки)

AFP

Затворниците от тази социална класа имат различни прякори. Те с готовност сътрудничат с надзирателите и понякога дори заемат различни административни позиции в зоната.

Останалите касти ги мразят открито. В колониите, където властва „воровският закон“, тези затворници често се държат отделно от останалите, за да бъдат опазени от различни кървави конфликти и/или отмъщение.

В същото време, в затворите, където администрацията има пълен контрол над случващото се и раздава строги наказания, „активистите“ се радват на по-голяма степен на сигурност или привилегирована позиция и благини, които получават в замяна на задълженията, които изпълняват.

В общи линии, „козел“ се наричат онези, които се открояват с действията си, а не с това че изпълняват задължение, възложено им в затвора. Ако даден затворник покаже активно желание да си сътрудничи с администрацията в замяна на някакви ползи, той със сигурност ще бъде понижен до ранга на „сука“ – кучка.

  1. „Петухи“ или „опущенные“ (петли или унизените)

Reuters

„Петухите“ са най-ниската от най-ниските касти и често са изолирани от общото затворническо население. Те си имат собствени кухненски прибори (обикновено маркирани с дупка) и собствено място за спане (често близо до тоалетната). Да докосваш тях, вещите им или да вземаш назаем храна или цигари от тях е строго забранено за останалите затворници, защото носи риск те също да бъдат обявени за „петухи“, дори и „престъплението“ им да е извършено случайно.

Самите „петухи“ нямат право да се месят в останалите затворнически касти и са задължени да застанат изправени до стената, когато техни членове минават край тях. Цялата мръсна работа – като например чистенето на тоалетните и т.н. – обикновено се върши от членовете на тази каста.

„Петухите“ или са извършили сериозно прегрешение в „зоната“ (като например неплатен дълг или кражба от друг затворник), или са извършили престъпления или са част от недобре приета категория във външния свят (например, гейовете автоматично попадат в тази категория). Към нея могат да бъдат причислени и затворници, толерирали престъпление срещу самите тях, без да потърсят отмъщение, както и такива, които са извършили злодеяние или са се отнесли към друг престъпник непочтено, без да са защитили постъпката си в „съда на „блатные“ или пред други по-висшестоящи свидетели. Човек може да попадне в кастата за контакти с други „петухи“ или пък за това, че е взел назаем или е използвал техни вещи – отново, дори и това престъпление да е извършено по случайност.

  1. „Шестерки“, „шерстяные“, „черти“, „чушки“, „крысы“, „мусора“ и др. (доносници, дяволи, плъхове, ченгета и др.)

Reuters

Освен основните касти, в руската затворническа йерархия има и по-слабо познати и по-малочислени групи, които се срещат в затворите из цялата страна. „Шерстяные“ („вълнените“), са хората, натоварени със задачата да координират атаките и биенето на други затворници, обикновено по заповед на администрацията. „Черти“ („дяволите“) изпълняват различни мръсни поръчки на други затворници срещу пари; „крысы“ („плъховете“) доносничат за други затворници; „мусора“ („боклуците“) е руски жаргонен израз за „ченге“: те са бивши полицаи, пратени зад решетките.

автор: НИКОЛАЙ ШЕВЧЕНКО

източник: bg.rbth.com

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest