Общество

Шокът на Слави Трифонов

България потребява с добри и с много лоши качества метод за емитиране на левове. Злокобният подход за емитиране на левове е водеща причина за сегашната инфлация в България.

Централната банка няма капацитет за устойчиво прекратяване на щети от лошите влияния от неправилния метод за емитиране на пари.

Чрез употреба на неправилна структура на държавен бюджет, Министерството на финансите реално прикрива прилаганите много лоши качества на методът за емитиране на левове.

Понеже в достатъчно време, щетите от много лошите качества на въведения метод за емитиране на левове са повече от ползата от работата на министрите – правителството е с подсигуряван политически провал.

Проявата на господин Слави Трифонов е с качество на реален политически шок. Напускането на четворната коалиция е сполучлив политически подход за разграничаване на партия Има Такъв Народ от политическата отговорност за възникващи щети.

Вариантите са два:

Първи: Запазване на неправилния метод за емитиране на левове. Държавната власт, колкото повече помага заради нанесени щети от инфлация – толкова повече възникват щети.

Все още мнозина са с реално мълчание за най-голямото зло на нашето съвремие: прилагания и с много лоши качества метод за емитиране на пари, който е водещата причина за сегашните щети.

Втори: Проблемът за сегашната национална инфлация е лесно разрешим.

Два часа след прекратяване на водещата причина (прилагания с добри и с много лоши качества метод за емитиране на пари) – тази инфлация е прекратена.

Прекратяването на грешния метод за емитиране на пари е най-полезното действие срещу инфлация.

aвор: Иван Митев – икономист

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest