СФ беше избран от ГД „Регионална и селищна политика“ на ЕК да участва в две работни групи към Платформата за справедлив преход

Стопанският факултет на Софийски университет беше избран от Генерална Дирекция „Регионална и селищна политика“ на Европейската комисия да участва в две работни групи към Платформата за справедлив преход, чиято първа среща се проведе на 18 ноември.

Д-р Мария Трифонова ще допринася към работата на платформата за разработване на „Хоризонтална стратегия за включване на заинтересованите страни“. Доц. д-р Атанас Георгиев, декан на Стопански факултет, ще представлява университета в индустриалната работна група, ангажирана с трансформацията на сектор Цимент.

Работните групи ще заседават в следващите две години паралелно със събитията, организирани от Платформата за справедлив преход.

Pin It on Pinterest