Съвместно заявление на Министерството на отбраната и Държавната гранична служба на Република Азербайджан

Азербайджан,   като   се  придържа  към  новия  режим  на  хуманитарно прекратяване   на  огъня,  сдържано  се  отнася  към  провокациите  на противника  по  протежение  на  целия  фронт  и  предприема единствено адекватни мерки.

Възползвайки  се  от това Армения целенасочено нагнетява ситуацията по различни  направления на фронта, особено на възстановените участъци на държавната   граница,  като  подготвя  почвата  за  по-нататъшните  си провокации.

Ръководството  на  Армения  трябва  вече  да осъзнае и да се примири с това,  че  възстановените  държавни граници не са зона на конфликта, а признати   от  международната  общност  държавни  граници,  определящи пълноправни  суверенни  територии  на  Азербайджан.  Ненарушимостта на държавната граница трябва да бъде гарантирана. Всяка провокация в тази насока  ще  бъде  смятана  за акт на агресия срещу нашата териториална цялостност.

Предвид  на  това  Азербайджан притежава правото да унищожава всякакви легитимни  военни обекти, заплашващи неговата територия, независимо от тяхното местоположение.

Нови   видеоклипове,   широко  разпространявани  в  социалните  медии, показват,   че  Армения  използва  деца  като  войници  в  окупираните територии на Азербайджан.

Вече почти три десетилетия стотици хиляди деца в Република Азербайджан страдат от продължаващата агресия на Армения и дълготрайните последици от  нея. Но както виждаме днес, Армения не само продължава да нарушава правата  на  азербайджанските  деца,  но  не  се колебае да нарушава и правата на арменските деца.

С   използването  на  деца  във  военните  операции  Армения  нарушава защитата,  гарантирана  на  децата  от  Четвърта Женевска конвенция по отношение  на защитата на цивилни и Първи допълнителен протокол, който предвижда, че „децата са обект на специално уважение и трябва да бъдат закриляни    срещу    всякакъв    вид    непристойни   посегателства“.

С  такива  действия  Армения  категорично  нарушава правата на детето, залегнали  в  Конвенцията  на  ООН  за  правата  на  детето  и  нейния
факултативен   протокол   относно  участието  на  деца  във  въоръжени конфликти, по-специално член 1 и член 2.

Като  използва  деца като бойци, Армения лишава децата от основните им права,  по-специално  правото  на живот и правото на закрила, тъй като децата  могат  да  се  превърнат  във военни мишени в качеството си на бойци.

Освен  това  Армения,  която  се представя за един от „защитниците“ на Декларацията  за безопасни училища, не се колебае да използва училищни сгради  за военни цели, което е поредната демонстрация на неспазването на  задължението  за  осигуряване  на  закрила  на бъдещите поколения.

Ние  категорично осъждаме нарушаването на правата на децата от Армения при  явно игнориране на международните конвенции и нейните ангажименти съгласно  международното хуманитарно право и призоваваме компетентните международни  организации  да  разследват  задълбочено  тези незаконни практики   и   да   предприемат   необходимите  мерки  за  спиране  на нарушаването   на   правата   на   децата   от   страна   на  Армения.

Pin It on Pinterest