Общество

Съвместно изявление на Министрите на външните работи/международните отношения на страните от БРИКС

1. Министрите на външните работи/международните отношения на страните от БРИКС <…> обмениха мнения по основни световни и регионални тенденции и проблеми.

Те потвърдиха своя ангажимент за укрепване на стратегическото партньорство в рамките на БРИКС в три основни области – политика и сигурност, икономика и финанси, културни и хуманитарни връзки. Те препотвърдиха своя ангажимент към духа на БРИКС, предвиждащ взаимно уважение и разбирателство, равенство, солидарност, откритост, инклюзивност и консенсус.

<…>

5. Като взеха предвид Втората Йоханесбургска декларация от 2023 г., министрите подкрепиха цялостната реформа на ООН, включително нейния Съвет за сигурност, с цел да я направят по-демократична, представителена, ефективна и работеща и да повишат представителството на развиващите се страни във всички категории на членството в Съвета, така че да може да отговоря по-подходящ начин на настоящите глобални предизвикателства, както и законните стремежи на развиващите се страни от Африка, Азия и Латинска Америка, включително страните от БРИКС, да играят по-голяма роля в международните дела. <…>

15. Министрите признаха отрицателното въздействие върху световната икономика и устойчивото развитие на едностранните подходи, които нарушават международното право. Те изразиха загриженост относно използването на едностранни принудителни мерки, които са в противоречие с принципите на Устава на ООН и имат отрицателно въздействие върху икономическия растеж, търговията, енергетиката, здравеопазването и продоволствената сигурност, особено в развиващите се страни.

<…>

32. Министрите препотвърдиха своите национални позиции по отношение на ситуацията в и около Украйна <…>. Те отбелязаха с признателност съответните предложения за посредничество и добри услуги, насочени към мирно разрешаване на конфликта чрез диалог и дипломация.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest