Съвместно изявление на 50 политически партии от Азербайджан, относно мащабна провокация на арменските въоръжени сили

В резултат на мащабна провокация от страна на арменските въоръжени сили, интензивен обстрел от едрокалибрени оръжия, миномети и артилерийски оръдия от различен калибър на 27 септември в 06.00 ч. на селата Гапанлъ от Тертерски район, Чираглъ и Орта Гервенд от Агдамски район, Алханлъ и Шюкюрбейли от Физулински район и Джоджук Мерджанлъ от Джабраилски район има убити и ранени сред цивилното население и военнослужещи.

Започването на мащабни военни операции от Армения, бомбардирането с тежки оръжия, прицелвайки се в села, където живее цивилно население, и тяхната инфраструктура е в противоречие с международното право и трябва решително да се предотврати.

Близо 30 години Армения пренебрегва резолюциите на Съвета за сигурност на ООН и, за съжаление, не е наказана за това. В някои случаи резолюциите на Съвета за сигурност на ООН се изпълняват в рамките на няколко дни. Що се отнася до Азербайджан, резолюциите не се изпълняват. Този подход, основан на двоен стандарт, е неприемлив.

Арменското правителство не е заинтересувано от разрешаването на 30-годишния конфликт. Политическото ръководство на Армения е безсилно да резреши социално-икономическите проблеми във вътрешната политика и социалните трудности, причинени от епидемиологичната ситуация. Арменското правителство редовно нарушава прекратяването на огъня на фронтовата линия, за да отклони вниманието на своите граждани от тези проблеми и да остави вътрешната политическа борба на заден план.

Милитаристическите изявления на министър-председателя на Армения, неспособността му да заеме конструктивна позиция в дискусиите за мирното уреждане на конфликта в Нагорни Карабах и безумните му изявления като „Карабах е Армения и точка“ са пречките пред дискусиите.

Армения прави всичко възможно да запази статуквото непроменено, предотвратявайки субстантивни преговори.

Армения иска Азербайджан да провежда преговори с така наречената „Нагорно-Карабахска република“. Върховният главнокомандващ категорично отхвърля това и Минската група на ОССЕ също не е съгласна с това предложение.

Арменската армия беше победена в резултат на съкрушителните удари, нанесени от азербайджанската армия по време на събитията, настъпили след нарушението на режима на прекратяване на огъня от Армения през април 2016 г. и юли 2020 г. Поражението на Армения трябва да бъде урок за нея. Върховният главнокомандващ многократно е заявявал, че ние нямаме политически и военни интереси в Армения.

Започването на мащабни военни операции от Армения представлява сериозна заплаха не само за сигурността на региона, но и за международната общност.

За мирно уреждане на конфликта в Нагорни Карабах Минската група на ОССЕ, която има посредническата мисия, и международните организации не трябва да мълчат пред политиката на агресия на Армения и да предприемат незабавни политически и правни мерки.

Политическите партии, действащи в Азербайджан и подписващи това изявление, единодушно подкрепват всички политически и военни мероприятия, предприети от върховния главнокомандващ президент Илхам Алиев за защита на териториалната цялост на нашата родина и сигурност на нашите граждани, за предотвратяване на мащабни терористични провокации срещу Армения и му изразяват своята поддържка!

В такава трудна ситуация ние призоваваме международната общност да не остане безразлична към борбата на Азербайджан за историческите истини и международното право.

 1. Партия „Йени Азербайджан“ (Нов Азербайджан) – Али Ахмедов
 2. Партия на гражданската солидарност – Сабир Рустамханлъ
 3. Партия „Родина“ – Фазаил Агамалъ
 4. Партия на голямото спасение – Фазил Мустафа
 5. Партия на общоазербайджанския народен фронт – Гудрат Хасангулиев
 6. Партия на демократичните реформи – Асим Моллазаде
 7. Партия на единството – Тахир Каримли
 8. Партия на гражданския съюз – Сабир Хаджиев
 9. Партия на демократична просвета на Азербайджан – Елшан Мусаев
 10. Партия на народния фронт – Рази Нуруллаев
 11. Партия РеАЛ (Републиканска алтернатива) – Илгар Маммадов
 12. Партия „Умид“ на Азербайджан – Игбал Ага-зада
 13. Партия на движението на национално възраждане – Фарадж Гулиев
 14. Азербайджанска демократична партия – Сардар Джалалоглу
 15. Азербайджанска народна партия – Панах Хюсейн
 16. Партия на справедливостта – Иляс Исмаилов
 17. Партия на класически народен фронт – Мирмахмуд Фаттаев
 18. Партия на свободните демократи – Сюлхаддин Акбар
 19. Либерална партия на Азербайджан – Аваз Темирхан
 20. Партия на националната независимост на Азербайджан – Арзухан Ализаде
 21. Партия на интелектуалците – Гуламхюсейн Алибейли
 22. Републиканска партия на Азербайджан – Сюбут Асадов
 23. Азербайджанска социалдемократическа партия – Араз Ализада
 24. Партия на социалното благосъстояние на Азербайджан – Асли Казъмова
 25. Партия „Голям Азербайджан“ – Елшад Мусаев
 26. Партия на националното единство – Юнус Огуз
 27. Партия АГ – Турал Аббаслъ
 28. Партия на съвременното равенство – Хафиз Хаджиев
 29. Азербайджанско либерално-демократическа партия – Фуад Алиев
 30. Партия на сънародниците на Азербайджан – Маис Сафарли
 31. Партия на свободата – Ахмед Оруджов
 32. Партия Алианс за Азербайджан – Абуталиб Самадов
 33. Партия на свободните републиканци на Азербайджан – Камил Сеидов
 34. Републиканска народна партия – Бадраддин Гулиев
 35. Партия „Свят на демократичен Азербайджан“ – Алисахиб Хюсейнов
 36. Партия „Ново време“ – Муса Агаев
 37. Партия „Граждане и развитие“ – Али Алиев
 38. Народно-демократическа партия на Азербайджан – Рафиг Турабхан
 39. Азербайджанска комунистическа партия – Хаджи Хаджиев и Рауф Гурбанов
 40. Партия „Национален конгрес“ – Ихтияр Ширинов
 41. Независима народня партия – Афлан Ибрахимов
 42. Партия на единото национално единство на Азербайджан – Хаджибаба Азимов
 43. Национално-демократическа партия на Азербайджан – Туфан Каримов
 44. Партия на еволюцията на Азербайджан – Тейуб Алиев
 45. Партия „Единство“ – Худадат Худиев
 46. Партия „Бъдещ Азербайджан“ – Агасиф Шакироглу
 47. Партия на националното движение на Азербайджан – Самир Джафаров
 48. Партия „Борцитза Азербайджан“ – Агадур Муслимов
 49. Партия „Горгуд“ – Фирудин Каримов
 50. Национално-демократическа партия Идрак – Осман Ефендиев

Pin It on Pinterest