Съобщиха резултатите от интернет маркетинговата игра за IV курс от всички специалности

На 8 януари 2022г. г-н Петър Сеизов, алумни на Стопански факултет и организатор на интернет маркетинговата игра за IV курс от всички специалности, съобщи резултатите от играта от тази година.

Кои са победителите и какви са резултатите от играта можете да научите от следния линк: https://www.youtube.com/watch?v=jvG8uLSckZY

Pin It on Pinterest