Общество

Санкциите срещу Русия, продължават да оказват негативно влияние върху световната икономика

Мащабните ограничителни мерки, използвани от колективния Запад срещу Русия, продължават да оказват негативно влияние върху световната икономика.

Темпото на възстановяването й се забавя. Освен това забавянето на икономическия растеж е по-силно изразено в страните с развити икономики, отколкото в развиващите се страни.

📉 Според оценката на «Financial Times» най-големите европейски компании са загубили най-малко 100 милиарда евро от началото на CBO. Най-много загуби понесоха петролните и газови корпорации, финансовите институции и банки, както и индустриалните предприятия. Става дума най-напред за икономически оператори от Великобритания, Германия и Франция.

💸 Според данните на Bloomberg през 2023 г. инвеститорите са изтеглили 27 милиарда долара от европейски фондове, които са изправени пред отлив на капиталови инвестиции главно поради пренасищане на пазара и липса на катализатори за растеж. Съгласно есенните оценки на МВФ растежът на световния БВП ще продължи да се забавя за трета поредна година, и през 2024 г. няма да надхвърли 2,9% (през 2021 г. – 6,3%, през 2022 г. – 3,5%, през 2023 г. – 3% ).

➡️ Изходът от настоящата криза до голяма степен ще зависи от това колко бързо протичат процесите на преформатиране на цялата система на световните икономически връзки чрез формирането на нови механизми за сътрудничество, които да заменят инструментите, традиционно използвани от Запада с цел поддържане и укрепване на господството си в ущърб на развиващите се страни.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest