Общество

С манипулации се опитват да спрат стремежа на новото ръководство да спре присвояването на туристически обекти

Преди няколко дни съвсем манипулативно роднини на починал хижар се оплакаха в социалните мрежи, че 30 “мутри” са ги изгонили от х. “Христо Смирненски”.

Всичко се оказа лъжа!  От организацията посочват, че след като са оспорили истинността на твърденията, “потърпевшите” са излизли с нова публикация, в която вече “мутри” няма, но отново са излъгали, че техен служител бил изгонен от хижата и че не им е позволено да си вземат личните вещи. 

Днес 26.04.2023 г. от 10 часа в пресклуба на БТА оперативното ръководство на Български туристически съюз ще даде пресконференция с допълнителни разяснения по случая и за схемата, по която се присвояват туристически обекти.

Сдружение “Българският туристически съюз”(БТС) е организация с идеална цел в обществена полза, която защитава интересите на туристите планинари.

Има ясна структура и разпределение на отговорностите.

За осъществяване на своята дейност, Управителните органи на БТС  приемат разпоредби, в които ясно са разписани правилата за стопанисване на хижите. С оглед на безопасността в планината едно от изискванията е, собствените на БТС обекти, особено във високата планина, да не остават без стопанин и отговорник.

Във връзка с това щатните служители на съюза, както и членовете на оперативното ръководство, правят периодични посещения на обектите, за да следят за спазването на правилата, извършват дейности по категоризация на обектите и се запознават с проблемите на хижарите.

По отношение на х. “Хр. Смирненски” напоследък получихме множество сигнали за нередности при стопанисването ѝ. В това число лошо отношение към туристите, забележки относно санитарно-хигиенните изисквания, наличие на стоки с нерегламентиран произход и др. Нашите притеснения като собственици се засилиха особено след кончината на дългогодишния хижар. Неколкократните опити за влизане в договорни отношения с неговите наследници бяха категорично отхвърлени.

Направената проверка в Министерството на туризма пък показа, че категоризацията на хижа “Христо Смирненски” е изтекла отдавна и не са правени никакви постъпки за нейното подновяване и реално хижата няма право да функционира. Отговорността за категоризирането на обекта е на ТД „ЮНДОЛА 1919“ и фирмата, на която то я е преотдало.

Всичко това, облечено в съответната документална форма,  беше входирано като докладна записка за разглеждане пред Управителния съвет на БТС.

В тази връзка на 09.02.2023 г. 15–членния Управителен съвет на БТС взе решение да бъдат прекратени задълженията на ТД „ЮНДОЛА 1919“ относно безсрочното и безвъзмездно ползване на х. „Христо Смирненски“.

Това решение бе взето от 11 присъстващи членове на УС като всички гласуваха ЗА прекратяване на договора, поемане на владението на хижата от БТС и организирането на конкурс за партньор, който да развие хижата като Национална база за туризъм и спортове на открито /прилагаме решението на Управителния съвет на БТС/.

Българският туристически съюз не е търговско дружество. Има практика, при която се отдават собствени на БТС обекти на туристически дружества, членове на съюза, за безсрочно и безвъзмездно ползване. Принципът на работа е туристическите дружества, получили такива обекти, да ги използват за практикуване на социален туризъм и спортно- туристическа дейност по смисъла на ЗФВС. Правилата в това отношение са ясни: предоставянето на обекти, собственост на БТС, на трети лица от страна на дружества, получили безвъзмездно хижа, се осъществява само и единствено с разрешение на УС на БТС.

В конкретния случай БТС не е дал право на ТД „Юндола 1919“ да преотдава обекта на трети лица. Въпреки това в нарушение на правилата ТД „Юндола 1919“ своеволно са преотдали хижата на частна фирма.

Нещо повече: Съществува и друга причина за прекратяване на договора с ТД „Юндола 1919“. През 2005 г. на въпросното дружество са предадени за стопанисване общо 4 обекта. В момента и четирите са в незадоволително състояние или частично разрушени:

х. “Юндола” – с променена собственост и не работи в момента

х. “Кладова” – частично разрушена и не работи

къмпинг “4-ти километър” – с променена собственост (в момента сградата е с надпис „ПРОДАВА СЕ“)

х. “Христо Смирненски” – неоснователно и незаконно преотдадена в частен интерес, който предизвика това брожение през последните дни.


Какви са намеренията на БТС:

Предстои организирането и провеждането на публичен конкурс с ясни правила за сключване договор с кандидат, който отговаря на всички изисквания за стопанисване на планински обект и който ще развива х. „Христо Смирненски“ като център за спортно-туристически дейности и социален туризъм в полза на всички планинари.

Категорично отричаме изнесената информация относно начина на приемането на обекта от страна на БТС. В момента на пристигане на служителите от БТС, на които е поставена задача да приемат хижата, на територията ѝ се намира само един човек. Неговото име е Мануш Кисимов и той познава добре служителите на БТС. След съответната легитимация и предоставяне на решението на Управителния съвет на БТС и заповедта, издадена от изпълнителния секретар на съюза въз основа на това решение, ключовете за хижата са доброволно предадени на служителите на БТС, след което е съставен протокол, опис на вещите и състоянието на обекта. Не са верни твърденията, че г-н Мануш Кисимов е бил изгонен от хижата. От момента на приемането на обекта, както и досега, никой не го препятства да пребивава на територията на хижата, както и да следи за опазване на хижата и имуществото, което се намира в нея.

Всички обвинения, които се тиражират в публичното пространство, са категорично неверни и подвеждащи общественото мнение.

Настояваме всички разпространители на невярна и непроверена информация да прекратят тази недостойна за тях кампания по уронване на престижа на една от най-старите и авторитетни обществени организации в страната.

Призоваваме цялата планинарска общност да подкрепи новото ръководство на БТС в усилията му да промени ситуацията на безвремие, която повече от две десетилетия цари в областта на  българския планински туризъм. Да прекратим практиката, довела до разрухата или кражбата на десетки туристически обекти, доскоро обслужвали планинарското общество. Нека създадем нови стандарти в стопанисването на местата за настаняване по нашите планини. Да обединим усилията на всички планинарски съюзи, дружества и асоциации за подобряване на качеството на услугите, които предоставяме на наши и чужди туристи.

Относно твърденията за направените подобрения на хижа Христо Смирненски:

При сключването на първия договор през 2005 г. между ТД „Юндола 1919“ и фирмата на покойния вече хижар “МИГ-КО”-79, той бива съгласуван с ръководството на БТС и е за срок от 10 години. Според клаузите в договора наемателят поема ангажимент да направи определени подобрения на обекта, като в замяна получава гратисен период за първата година и намаление от наема за следващите 6 г.

Още през 2011 г. обаче въпросната фирма наемател затъва в дългове и бива продадена чрез популярна по това време схема на лице, което е притежател на още десетки подобни фирми с натрупани дългове. Впоследствие е закрита.

Към настоящия момент фирма “МИГ-79Б”, за която се твърди, че е наемател на хижата, също е в затруднено положение и след кончината на управителя ѝ е без сменено представителство в търговския регистър. Причината за това са натрупани дългове, което е повод наследниците да не желаят да я наследят.

Какво означава това: някои хора, станали популярни през последните няколко дни, не желаят да наследят дълговете на фирмата наемател, но са готови да наследят нейните придобивки. Това е поредният опит за кражба, за която всички ние като част от това общество бихме платили, ако допускаме и подкрепяме такива схеми. Ако оставим стопанисването на обекта на лица, които нямат договор с БТС като собственик, то това би дало възможност за придобиването му чрез давностно владение. Нещо повече, по подобни схеми, позовавайки се на направени инвестиции с изкуствено завишена стойност и поради давностно владение през последните 20 години над 60 обекта са откраднати от Българския туристически съюз.

Лесно ще познаете такива обекти. Те не спазват правилата, приети от БТС за стопанисване на хижите. Обектите са се превърнали в частни резиденции, като често стоят и заключени.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest