Руските К9 вече могат да скачат с парашут – като истински войници

Ако си мислите, че АК-47 е най-добрият приятел на руския войник, то грешите.

А тези верни другари вече могат да придружават войниците навсякъде – дори по време на десант!

https://www.facebook.com/v2.5/plugins/video.php?app_id=918313004863709&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Dff1420d9e77be%26domain%3Dbg.rbth.com%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fbg.rbth.com%252Ff37641c9777d6fc%26relation%3Dparent.parent&container_width=745&href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F1564483647141783%2Fvideos%2F781774072513834&locale=en_US&sdk=joey&width=auto

източник: RUSSIA BEYOND

Pin It on Pinterest