Руските градове в картини на руски художници

Руските художници черпят вдъхновение не само от двете столици, но и от хоризонтите на провинцията, златните куполи на малките населени места и крайбрежните алеи на южните градове.

Андрей Мартинов. Църква „Св. Симеон Стълпник“. Нижегородски кремъл, 1806

Пьотър Заболоцкий. Изглед към Стара Ладога, 1833 

Алексей Горностаев. Александровски дворец в Царско село, 1847

Иван Айвазовски. Изгрев във Феодосия, 1855

Алексей Боголюбов. Ипатиевският манастир до Кострома, 1861

Алексей Боголюбов. Религиозно шествие в Ярославъл, 1863

Александър Морозов. На излизане от църквата в Псков, 1864

Алексей Саврасов. Гарваните долетяха (Костромска област), 1871

Андрей Попов. Забавления в Тула на светата седмица, 1873 

Сергей Светославски. От прозореца на Московското училище по живопис, 1878

Иля Репин. Религиозно шествие в Курска губерния, 1880-1883

Иля Репин. Невски проспект (Санкт Петербург), 1887

Исак Левитан. Вечер. Златен Пльос, 1889

Григорий Мясоедов. Пристанище в Ялта, 1890

Александър Беноа. Ораниенбаум, 1901

Борис Кустодиев. Разходка по Волга (Тутаев, Ярославска област), 1909

Иван Куликов. Пазар в Муром, 1910-1912

Аристарх Лентулов. Кисловодски пейзаж с двойни врати в центъра (Пейзаж с порта), 1913

Константин Коровин. Гурзуф, 1914

Адолф Лоза. Севастополски пейзаж, 1960-те

автор: RUSSIA BEYOND

Pin It on Pinterest