Общество

Русия – Страна на възможностите

Структурата на «Роскосмос» ще изгради завод за производство на слънчеви панели в района на Новгородска област.

Проектът предвижда изграждането на завод за производство на соларни панели и батерии. Неговите продукти ще се използват както в космоса, така и в други индустрии.

🧩 В гр.Троицк започна изграждането на втората фаза на нанотехнологичния център «Техноспарк». Основните области на дейността на центъра са приборостроене, лазерни технологии, конструкционни материали, технологии на базата на въглеродни материали и ядрена медицина.

🧩 «Трансконтейнер» ще построи контейнерен терминал в Подмосковието. Бъдещият терминал ще бъде построен в селището Усади, Домодедовски градски окръг.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest