Общество

Русия стартира най-мащабната за 30 години програма за развитие на висшето образование

Всяка година над 100 университета и института в различни региони на страната ще получават държавни грантове в размер на 1,2 млн. евро.

Целта е амбициозна – трансформация на самия образователен модел и научнотехническо развитие на регионите.

В Русия се провежда най-мащабната програма за развитие на висшето образование, която получи името „Приоритет 2030“. Разработена е от Министерството на науката и висшето образование на страната. Университетите, избрани от специална комисия на конкурсна база, ежегодно ще получават държавно финансиране на стойност 100 млн. рубли (над 1,2 млн. евро), а някои от тях могат да претендират за специален грант до 1 млрд. рубли (над 12 млн евро).

За да получат тези суми, университетите трябва не просто да разработват иновационни програми за развитие, но и постоянно да демонстрират резултати: това може да е създаване на нови образователни програми, разработка на нови технологии, провеждане на революционни научни изследвания.

Защо е необходима програмата „Приоритет 2030“?

„Приоритет 2030“

„Главната задача е след 10 години да се появят повече вузове от трето поколение, такива, които съчетават образование, наука и иновационно предприемачество, превръщат идеите и знанията в технологии“, твърди министърът на науката и висшето образование Валерий Фалков.

От вузовете се очаква както усилване на ролята на регионите в образованието, така и увеличение на дела им в общото научнопроизводствено развитие на страната, подчертава Андрей Омелчук, зам.-министър на науката и висшето образование: „Трябва да преминем към университети, които довеждат науката до нивата на конкретни технологии, които могат да се вземат в производството“.

Бъдещите университети трябва да отделят повече внимание на новите цифрови технологии и по-конкретно на технологиите в сферата на изкуствения интелект, казва Омелчук.

Освен това, според вицепремиера Дмитрий Чернишенко, в близките десет години благодарение на тази програма в Русия ще се появят около 300 нови специалности: „Всяка втора от тях е свързана с цифровите технологии и развитието на изкуствения интелект“.

Кои висши учебни заведения ще получат грантове?

Пресслужба на програмата „Приоритет 2030“

Механизмът на подбора е сложен: всяко учебно заведение, което е пожелало да вземе участие в програмата, е представило проекта си за развитие за близките десет години, а специална комисия е разгледала всеки от тях, оценявайки перспективите.

През 2021 г. в програмата участват 121 университета, като 45 особено отличили се със своите програми ще получат грантове с голям размер – до 1 млрд. рубли.

Голяма част от вузовете обучават по инженерни специалности. Освен това в програмата има и немалко медицински и аграрни вузове. Има и пет университета с творчески профил.

Географията е широка: представена е и Южна Русия, и Сибир, и Поволжието.

Заявени са най-разнообразни и често интердисциплинарни програми. Ето само няколко примера:

  • Московският държавен технически университет „Бауман“ възнамерява да пусне нови магистърски програми по биотехнологии и биофотоника (научна дисциплина, която изучава явленията и методиките, свързани с взаимодействието на биологичните обекти и фотоните)
  • Томският държавен университет планира да обучава специалисти в областта на изкуствения интелект за медицинска и добивната промишленост
  • Тюменският държавен университет подготвя магистърски програми по регенеративно (тоест възстановително) земеползване и управление на нисковъглеродното развитие
  • В Ярославския държавен университет се занимават с моделиране на съвременна архитектура на невронни мрежи. Грантът позволи на университета да обнови необходимата за изследванията апаратна база. „След година предполагаме, че участниците в консорциума ще могат да използват модернизирана инфраструктура за съхранение и обработка на данни, която да отговаря на световните предизвикателства в сферата на разработката на системи на базата на анализ на големи обеми данни и методи на изкуствения интелект“, твърди заместник-ректорът по стратегическото развитие на ЯрГУ Михаил Чистяков.

Духът на съперничеството

В подготовката на програмата много учебни заведения създадоха консорциуми с научни лаборатории и реални производства.

„У нас нямаше изисквания за създаване на консорциуми с научни центрове, – казва Омелчук, – но за университетите това са допълнителни компетенции за достигане на нужните и по-качествени резултати“.

Вузовете могат да харчат грантовете за всякакви нужди, свързани с програмите: да купуват оборудване за лабораториите, да организират бизнес-инкубатори за общуване и съвместни проекти на студенти и предприемачи, за привличане на авторитетни специалисти и преподаватели.

Но всеки вуз трябва постоянно да показва, че програмата му за развитие се реализира. Ако няма положителна динамика в достигането на целевите показатели, то университетът ще бъде лишен от финансирането, а вместо него в програмата ще попадне друг вуз.

„Искаме да създадем конкурентна среда между вузовете, за да имат стремеж към нови висоти“, обяснява Омелчук. В крайна сметка това трябва да повиши нивото на науката и образованието в различни области и различни региони на Русия.

автор: АННА СОРОКИНА

източник: bg.rbth.com

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest