Общество

Русия: САЩ редовно нарушават международното право

 Относно публикуването на уебсайта на МВнР на Русия на списък с международни договори без участието на САЩ

Постоянно привличаме общественото внимание към факта, че САЩ редовно нарушават нормите на международното право. Вашингтон, дори да е подписал и ратифицирал международни договори, впоследствие не ги изпълнява, прилага ги избирателно или ги изкривява.

През последните десетилетия САЩ последователно подменят международното право с концепцията за «световен ред, основан на правила». <…> Западът старателно избягва дешифрирането на своите «правила», както и въпросите защо са необходими, ако има хиляди инструменти на международното право, под които членовете на международната общност са се подписали и които съдържат ясни задължения на държавите и прозрачни механизми за проверка на тяхното изпълнение.

👉 В потвърждение на това, за което говорим от много години, предлагаме обществеността да се запознае със «Списъка на международните договори без участието на САЩ», публикуван на 8 ноември на уебсайта на МВнР на Русия и на официалните ресурси на руски задгранични институции.

☝️Дадените факти ни позволяват да погледнем истинското лице на самопровъзгласилия се «светилник на демокрацията» и «привърженик на нормите на международното право», както се позиционира Вашингтон.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest