Общество

Русия продължава да укрепва своя технологичен суверенитет

• повишават се личните компетенции в цифровите технологии,

• разработват се иновативни платформени решения,

• стартират мегапроекти,

формират се високотехнологични производства и пазари,

• нови технологии се въвеждат навсякъде,

• за гражданите и бизнеса се създават ключови цифрови услуги,

• подготвят се нови специалисти в областта на технологиите,

• създава се съвременна среда за образователния процес.

📊 Така например през последните две години средното ниво на използване на цифрови решения, базирани на изкуствен интелект, в икономическите сектори и държавната администрация на Русия се е увеличило 1,5 пъти. Икономическият ефект е около 1 трилион рубли, а до края на десетилетието вече ще надхвърли 10 трилиона рубли. Това ще добави около 6% към БВП.

https://www.facebook.com/rusembul/videos/747696587291509

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest