Общество

Русия продължава да развива двустранни отношения с отделни европейски държави

Из обзора „Външна политика и дипломатическа дейност на Русия през 2022 г.“. Европейски регион:

📌 В началото на 2022 г. Русия поддържаше активни контакти с държавите-членки на НАТО и ОССЕ за справяне с криза в европейската сигурност, която можеше да бъде разрешена чрез сключване на дългосрочни, правно обвързващи споразумения за гарантиране на сигурността от САЩ и НАТО. Те имаха за цел да фиксират принципа на неделимостта на сигурността, отказа на НАТО от по-нататъшно разширяване и разполагане близо до руските граници на ударните сили и средства на страните от алианса, които заплашват Русия, готовността да се върне военният потенциал и инфраструктурата на този военен блок в Европа до позициите от 1997 г., когато беше подписан Основополагащият акт Русия-НАТО. Конструктивните предложения на Русия, предназначени да се определят взаимно приемливи гаранции за сигурността, бяха отхвърлени.

📌 Под претекст за започване на специалната военна операция през февруари 2022 г. контактите на Русия с НАТО, Европейския съюз и други многостранни регионални механизми с водещата роля на западните страни бяха ограничени или напълно прекратени по тяхна инициатива. Повечето европейски държави решиха да свият двустранното сътрудничество с Русия във всички сфери и заеха открито враждебна позиция спрямо страната ни. САЩ и техните европейски сателити преминаха към агресивна антируска политика.

📌 За да защити националните си интереси, Русия предприе редица симетрични и асиметрични ответни стъпки и преразгледа своите подходи към редица многостранни формати. През март Русия прекрати членството си в Съвета на Европа (като същевременно запази участието си в редица многостранни договори, отворени за държави, които не са членки на Съвета на Европа), през май се оттегли от Съвета на държавите от Балтийско море и ограничи дейността на структури му на своята територия. Бяха взети мерки за икономическо и лично въздействие, ограничена беше работата на редица европейски неправителствени организации на територията на Русия, намален е мащабът на дипломатическото присъствие на неприятелски държави на територията на Русия. Последователно се възпрепятстваха опитите им да създадат пречки пред развитието на сътрудничеството между Русия и нейните съюзници и партньори, работата ни в многостранни организации и механизми, включително Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа.

📌 Русия продължи да развива двустранни отношения с отделни европейски държави.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest