Общество

Русия предложи да предаде безвъзмездно на нуждаещите се страни около 300 хиляди тона торове

Специално значение от гледна точка на световната продоволствена безопасност има втората част от «комплексната сделка», която предвижда осигуряване на достъпа за руски хранителни стоки и торове на световните пазари.

Руските производители и износители продължават да се сблъскват с проблеми във финансовите транзакции, логистични трудности и свръх високи застрахователни разходи. Не можем да говорим и за съществена положителна динамика по намаляване на бариери за руските стоки.

Нещо повече, отделни действия на западни страни в същност влошават продоволствената криза. В частност, недоумение предизвиква разяснението на Европейската комисия от 10 август т.г., където е казано, че доставките на руски калиеви торове чрез европейски пристанища са разрешени само в страните на ЕС. При това транзитните доставки за пазари в Азия, Африка и Латинска Америка са забранени.

Подобна пряка дискриминация на развиващите се страни, провокираща мащабна социална и икономическа криза, е ярка проява на циничния подход на ЕС към международните отношения и е откровена кражба от европейците на чуждо продоволствие и торове. Като стъпка на добра воля Русия предложи да предаде безвъзмездно на нуждаещите се страни около 300 хиляди тона торове, които сега са блокирани в европейските пристанища

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest