Общество

Русия е на пето място в света по брой на научни кадри

Положителната динамика позволява на Русия да поддържа пето място по брой на научните кадри в света.

💬 „Ключовата задача на Десетилетието на науката и технологиите, обявено от Президента, беше да привлече и задържи кадри в науката, особено сред младите хора. И през 2022 г. успяхме да обърнем тенденцията на изтичане на специалисти от науката. Броят на персонала, ангажиран с изследвания и разработки, се е увеличил и е достигнал 670 хиляди души. Положителната динамика позволява на Русия да поддържа пето място по брой на научни кадри в света“, – отбеляза вицепремиерът Дмитрий Чернишенко.

🔭 В рамките на националния проект „Наука и университети“ е актуализирана повече от 40% от инструменталната база на водещи научни организации. През 2024 г. 195 научни институции ще получат финансиране за модернизация на приборната база в размер на около 11,3 милиарда рубли.

https://www.facebook.com/rusembul/videos/708969311405058

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest