Общество

Русия е един от лидерите на световния енергиен пазар

Повече от 800 хиляди души работят в петролната индустрия.

Приносът на индустрията в БВП е около 15%, като през последните 3 години в бюджета са постъпвали средно над 7 трилиона рубли годишно.

📈 От 2000 г. обемът на производството се е увеличил от 323 милиона тона на 530 милиона тона:

обем на първична преработка на нефт – от 171 млн. тона до почти 275 млн. тона,

• производство на автомобилни бензини – от 27 млн. тона на 44 млн. тона,

• производство на дизелово гориво – от 46 млн. тона на 88 млн. тона.

⚡️ Предвижда се да се инвестират около 3,5 трилиона рубли в нефтохимия до 2030 г.

⛽️ За 10 години броят на бензиностанциите се е увеличил до 1080. По програмата за държавно субсидиране на газ са преминали 42,5 хиляди автомобила.

🔷 Повече от 75% от произведения газ се използва на вътрешния пазар – около 500 милиарда куб. метра на година. Нивото на газификация за 20 години се е увеличило от 53% на 73,8%.

📊 Русия е на 6-то място по производство на въглища и е един от първите три световни износителя с пазарен дял от почти 15%.

💡За 10 години Русия се издигна от 184-то на 7-мо място в класацията за свързване към електрически мрежи.

📌 Капацитетът на съоръженията за възобновяема енергия е почти 6 ГВт:

• 70 слънчеви електроцентрали – 2,2 ГВт,

• 26 вятърни парка – 2,5 ГВт.

https://www.facebook.com/rusembul/videos/1444776579445017

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest