Общество

Ролята на масонството в борбите за освобождение на българите от османско иго

Забулените в мистериозност тайни на българското масонство в настоящото изследване за първи път се разкриват по един толкова неповторим начин – едновременно представяне на етапите на появата и на развитието на българското организирано и регулярно масонско движение с неговата обществена значимост в контекста на развитието на европейското и световното масонство.

Книгата е написана от авторите проф. д.ик.н. Евгений Сачев и Иван Тренев, с любезното предоставяне на документален материал и снимки от личен архив на колекционера Александър Алексиев.

Книгата разкрива методите на работа и връзка между българските националреволюционери и просветители масони с европейските и световните си братя, в т. ч. и с османските, и с руските масони. Целта представлява съзнателно и умно организиране на народна борба за политическа и социална свобода. В книгата за първи път са показани над 250 непубликувани снимки и документи от Българското Възраждане до Освобождението. Българското масонство е дало съществено съкращаване на пътя, който трябва да бъде изминат до Освобождението, защото са имали съпричастността и братската помощ в необходимите моменти на световното масонство.

Авторите определят масонството като синтез на категориите разум и морал, през който се пречупва социалната значимост на смисъла на човешкото съществуване. Ценностната система на масонското светоусещане и светоглед в личното и в масовото съзнание се опира върху значението на повелята на времето: „Познай  сам себе си“. Този девиз е изсечен с големи букви върху фронтона на Аполоновия храм /8 в. пр. Хр./ в религиозния център „Делфи“.

Практическата мъдрост се добива само с помощта на опитността. Опитността е закодирана в знаците, които са ни оставили нашите предци. Само този, който е открил чрез себе си всеотдайността към другите, като е изучил опита на достойните преди него, може правилно да съди за всичко. Здравият смисъл не е нищо друго, освен плод от ежедневния опит, осветлен от разума. За да се добие опит е нужно голямо търпение, постоянство, благоразумност,  прилежание и отдаденост. Изучаването на направеното от достойните българи с възторжеността на вярата в доброто и на общочовешката любов гради благодатта на нашия принос в развитието на обществото, държавата и нацията. Върху постигнатото, върху стореното от нас, нашите наследници ще продължават да сътворяват и да надграждат след нас. Защото ние живеем чрез своите деца. Опитният човек не се грижи колко ще живее, а колко по-голяма полза ще извади от времето. От това как правилно разпределяме своето време за съзнателно изпълняване на нашата божествена мисия, зависи доколко вярно осъществяваме нашия обществен дълг и отговорност. Защото истината се намира само в изпълнението на нашия дълг и отговорност, изразяващи се във взаимоотношенията „човек – човек“, „човек – общество“ и „човек – природа“.

Истината показва, че доброчестината, човещината и радостите имат значение и стойност, само когато се постигат чрез труд, свободомислие и любов. Затова не случайно девизът на първата Велика ложа на България е „Любов – Истина – Труд“. Така животът на всеки  човек става извор за мъдрост на останалите. Истината за другите е истина и за нас. А който познава истината, той е свободомислещ завинаги. Историята на българското масонство е история и на българската интелигенция. Заветите на българските прозорливи мъже носят истината не само за нашето настояще, но и за нашето бъдеще. Затова завещаното от великите мъже на България ни е особено нужно днес. Осъзнатото минало е нашето настояще, което носи ключа и за бъдещето на нашите потомци. Ние трябва да бъдем техни предани следовници и последователи. Техният пример е нашия избор. Защото техният пример е вечен!

автор: Иван Тренев

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest