Общество

Рецесия в ЕС в най-близко време

През февруари т.г. Европейската комисия публикува оценки, според които растежът на БВП на ЕС през 2022 г. би трябвало да състави към 4%, обаче вече в „пролетния“ (май) и „летния“ (юли) прогнози този показател беше коригиран до 2,7%.

◼️ Тези показатели само от пръв поглед изглеждат малко по-оптимистични от днешните макроикономически показатели на Русия и не отразяват изпреварващото намаляване на стандарта на живота на незащитените слоеве населението в ЕС и конкурентоспособността на европейските предприятия, изискващи големи обеми енергия.

◼️ Инфлацията в ЕС, според Евростат, през август 2022 г. е пробила нов исторически рекорд – от 10,1%. Тя е най-висока в прибалтийските страните, които най-активно пробутват антируски подходи – Естония (25,2%), Литва (21,1%) и Латвия (20,8%). Най-забележимото влияние върху инфлационната спирала оказва растежът на цените на енергийни ресурси, продоволствие и торове.

◼️ Аналитичните центрове, несвързани с Брюксел, констатират висока вероятност от рецесията в ЕС в най-близко време.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest