Разговор с Кристалина Георгиева за цифровите валути

Разговор на управляващия директор на МВФ с Джон Рол, управител на централната банка на Бахамските острови, за цифровите валути в рамките на поредицата „The Exchange“ с модератор Джулия Чатърли от CNN, 29 юли

Джули Чатърли: Днешният разговор е посветен на бъдещето на цифровите разплащания, при запазване на редица потенциални възможности. Говорим по набор от теми от цифровите монети на централните банки, до използването на потенциални криптовалути в бъдеще, които будят огромен интерес, но също така и за свързаните с тях базови технологии. Какво може да означава това за бъдещето на платежните технологии и за всички нас? Можем ли да насърчим по-голямо приобщаване, както и да постигнем по-голяма ефективност — в национален и международен план? И можем ли да бъдем сигурни, защитени и стабилни в рамките на този процес? Към мен се присъединяват управляващият директор на МВФ Кристалина Георгиева и управителят на Централната банка на Бахамските острови Джон Рол. Джон, бих искала да започна разговора с Вас. Вие сте пионер в тази област. Бахамските острови имат своя собствена цифрова монета на централната банка. Обяснете само защо решихте да станете пионер в това пространство и какви ползи от това виждате?

Джон Рол: На първо място, позволете ми да поздравя МВФ за това, че поставя акцент върху тази изключително важна област от работата на централните банки и предоставя огромна техническа подкрепа по отношение на политическите дискусии. Една от причините, поради които на Бахамските острови се насочихме в тази посока, беше необходимостта да осигурим това, което считаме за обществено благо по отношение на модернизирането на инфраструктурата на платежната система. Ние също така сме на път да модернизираме нашата платежна система, което започнахме преди около десет години. И работейки в тази посока, през 2017 г., 2018 г., започнахме да се фокусираме върху въвеждането на нови участници, като начин за ускоряване на промяната. В рамките на това начинание станахме свидетели на безпроблемното взаимодействие на тези участници. Искахме също така да се съсредоточим и върху пространството, в което потребителят може да направи своя избор що се отнася до мобилните разплащания. И така на преден план излезе въпросът за оперативната съвместимост и начините за нейното постигане. Започнахме с много малка активност на фронта на цифровите или мобилните плащания. Още в началото на дискусиите, които водихме, пред нас се откри възможност да въведем необходимата инфраструктура, за да осигурим без отлагане оперативна съвместимост за новите доставчици на услуги за мобилни разплащания. Именно това ни помогна да видим цифровата валута на централната банка като „лепилото“, което може да скрепи системата. Необходимо беше да се съобразим и с призивите за финансовото приобщаване, защото желаем да осигурим пътища за предоставяне на финансовите услуги по изцяло цифров път в условията на архипелаг като Бахамските острови. Желаем също така да обърнем внимание на финансовото приобщаване, на финансовия достъп, тъй като си даваме сметка, че въпреки че в много случаи дадено лице може да има достъп до банкови и други услуги, ако то живеете далече от услугите, които се предоставят встолицата, стандартът на тези услуги често не е удовлетворяващ. И така, ние се обръщаме не само към хората с недостатъчен достъп до банкови услуги, но и към тези без такъв достъп. Опитваме се по-конкретно да подобрим достъпа до услуги и да използваме степента на закупуване на цифрова валута като средство за свързване на новите участници в това пространство, като се възползваме от факта, че започваме от нулата. Така че беше изключително лесно  да постигнем оперативната съвместимост в рамките на този пакет.

Джули Чатърли: Кристалина, присъединете се към нас. Преживяваме ли революция? Какво мислите за това, което виждате, и каква роля играе МВФ?

УД: Позволете ми първо да поздравя Бахамските острови за лидерството в тази революция и за това, са първата страна с цифрова валута на централна банка, както и да споделя с управителя, че за мен беше чест да работя с Вас, а за Фонда това беше и възможност за усвояване на знания, която ще прилагаме и в други страни. Така че, за да отговоря на въпроса Ви, това е революция поради огромната възможност, която тази промяна в платежните системи към цифровата валута на централната банка, стабилните монети, предоставят на нас като потребители по отношение на скоростта, разходите и достъпността на платежните услуги. Тя е и еволюция, защото е необходимо време, за да могат държавите да създадат необходимата за цифрови разплащания физическа и институционална инфраструктура. Бих желала да подчертая последното.  Регулаторните органи са изправени пред много важни въпроси, свързани с доверието, оперативната съвместимост, рисковете, свързани с преминаването към цифрови технологии, като например рисковете от кибератаки или пране на пари, от престъпления, извършвани чрез цифрови платформи. Така че за нас в МВФ това представлява огромна и изключителна важна възможност да работим с членовете на организацията, за да могат те да се възползват от възможностите и да управляват рисковете. И първото нещо, което правим, е да помогнем на държавите да разберат какво е в това цифрово пространство. Първо, да си дадат сметка, че най-сигурната форма на цифрови пари са цифровите валути на централните банки. Защо? Защото те са подкрепени от държавата, защото са регулирани и се ползват с доверието, което държавите са изградили във времето в областта на паричната политика. Втората причина са стабилните монети, емитирани от частния сектор, или електронните пари. Тук, в Съединените щати, може би най-добрият пример е USDC — американската цифрова монета, която предлага частно емитиран, но подкрепен с активи, сигурен начин за бързи транзакции и може да се обменя едно към едно за щатския долар. Така че, ако решите да продадете притежаваните от Вас USDC, я обменяте за традиционните пари едно към едно. Или платежни системи като тази в Кения, наречена M-Pesa, която е обезпечена с активи. Така че, когато сте в M-Pesa, вие сте в сигурно пространство, в което частният и публичният сектор бележат напредък в областта на цифрови пари по предсказуем начин. И след това идва третата категория, която хората наричат пари, но всъщност по-скоро става дума за актив, в който се инвестира, като биткойн. Това са частно емитирани цифрови активи, които не са обезпечени по начин, който гарантира тяхната стойност. В този смисъл те различават от парите като традиционно платежно средство, което запазва стойността си. Знаете каква е стойността на парите. Това е по-скоро инвестиционна възможност и ние я разглеждаме като такава. Но е по-високо рискова инвестиционна възможност. Има редица свързани с нея въпроси и тя трябва да се разграничава от тези две категории — цифровите валути на централните банки, парите и стабилните монети или електронните пари, подкрепени от частния сектор, които също са пари, като трябва да добавя, че в тази категория на стабилните монети има монети, които са действително стабилни, но и такива, които се инвестират по-скоро като средствата във фондове на паричния пазар и следователно носят по-голям риск за инвеститорите. Каква е поуката от това, което ви казвам? Много работа за регулаторните органи. Трябва да помогнем на хората да разберат кое какво е. Така че, когато купуват в него, да могат да вземат информирано решение. А за МВФ е много важно да помагаме еднакво на нашите членове да се ориентират в този свят, който през следващите години определено ще расте само и единствено експоненциално. Да се ориентират, а също и да регулират, да защитават потребителите и да защитават икономиката.

Джули Чатърли: Джон, усещахте ли някакъв натиск, предприемайки първите стъпки в тази област? Говорихте за възможностите за достъп и осигуряване на финансов достъп за хората, които в момента имат ограничен достъп или нямат достъп до банкови услуги. Усещахте ли обаче някакъв натиск, както загатва Кристалина, от страна на алтернативите на частния сектор, било то стабилни монети или децентрализирани монети? Давахте ли си сметка, че цифровата монета на централната банка трябва да бъде може би в основата на това, на което хората могат имат доверие?

Джон Рол: (не се чува) в много случаи инструменти, които функционират като активи за инвестиционни цели и удвояване на плащанията. Така че веднага ще възникне известно напрежение. В пространството на централните банки фокусът е върху повишаването на ефективността на платежната система и върху това как тази система подпомага еволюцията на всички останали междинни правила. Мисля, че когато въпросът се стесни по този начин, се вижда, че ние не се опитваме да предоставим нещо, което изглежда и се възприема като криптовалута. Нашето целенасочено усилие всъщност е да разубедим лицата да гледат на цифровите валути на централните банки (ЦВЦБ) като на нещо, което трябва да трупат. Желаем да запазим ролята и дължината на веригата за предоставяне на банкови услуги с традиционно предназначение, които хората използват, както и начина, по който разполагат със спестяванията си. Затова е много изключително да не възприемаме централната банка или т.нар. „фиатна“ цифрова валута като нещо, което ще функционира и ще следва модела на поведение на криптоактивите. Не това е фокусът — ние се опитваме да направим така, че нашите платежни системи да функционират по-ефективно и да ускорим различните промени, които ще видим в нашата система, за да се справим с разходите и междинните входящи потоци в различни държави и т.н.

Джули Чатърли: Добре, направихме анкети и по двете теми и ще ги споделим с нашата аудитория. Нека представя първата от тях. Всеки път, когато разговарям с хора от сектора на криптовалутите и основната технология блокчейн, например, това, което всички те посочват, са бъдещите ползи от по-голямото финансово приобщаване. Зададохме следния въпрос от анкетата в платформите на социалните медии от името на МВФ: Смятате ли, че цифровите форми на пари ще помогнат или ще навредят на лицата без достъп до банкови услуги да получат такъв достъп? И ето какви резултати получихме. 54 % от отговорилите заявиха, че смятат, че цифровите форми на пари ще помогнат на банките и на лицата, които в момента нямат достъп до банкови услуги. 28 % заявиха, че според тях това може да навреди на тази категория лица или на достъпа им до финансови услуги, а 18 % не са сигурни. Кристалина, ще се обърна първо към теб. Това, което ме изненада, всъщност беше огромният брой хора, които казаха, че се страхуват, че цифровите форми на пари ще навредят на лицата без или с ограничен достъп до банкови услуги. Какво мислите за това?

УД: Според мен става дума за три неща. Първо, че все още съществува цифрово разделение. Ако нямате достъп до интернет, ако нямате достъп до редовни и непрекъснати мобилни телефонни услуги, не можете да се възползвате пълноценно от цифровите транзакции. И за съжаление, ако вземем като пример африканския континент, 50 % от африканците, африканските предприятия, африканските потребители нямат достъп до интернет. Мнозинството от тях имат мобилни телефони, но не и гарантирани, непрекъснати мобилни услуги. Така че този проблем трябва да се разреши. Вторият въпрос е свързан с рисковете. Кибератаките са реалност и възможността за възникването на проблем е напълно реална (не се чува) за бедните, необразованите или лицата, които не разбират тези рискове в достатъчна степен, те могат да бъдат по-високи. И третото обяснение, което може би е най-простото, е, че все още не сме видели функционирането на тази система в масов мащаб, т.е. не знаем дали ще проработи. Силно вярвам, че с напредването на цифровите плащания, достъпът до цифрови услуги, ще играе ролята на начин за приобщаване. И един от големите мотиви на Фонда да подкрепя държавите да преминат към експлоатация на цифрови валути на централните банки и стабилни монети е, защото вярваме, че иновациите и приобщаването вървят ръка за ръка. Ние обаче ясно осъзнаваме рисковете и признаваме, че ако се движим без правилната регулаторна рамка, доверието може много бързо да бъде подкопано и да се стигне до удар от срутването на пирамидата, което да има дългосрочни последици. Ето защо се ангажираме, заедно с нашите членове, да работим разумно чрез съчетаване на иновациите и приобщаването с безопасността и сигурността.

Джули Чатърли: С това, мисля, се връщаме към въпроса, който и двамата повдигате в началото, а именно че това е разговор между вас двамата от години, който е довел по-специално Бахамите до този момент. Джон, обяснете как се справят с някои от основни предизвикателствата, които управляващият директор изтъкна, защото независимо дали говорим за цифрова валута или за обикновени пари, доверието е от съществено значение.

Джон Рол: Като предизвикателства бих откроил доверието и увереността в системата, защото в сферата на разплащанията, където се прехвърлят пари, хората очакват да имат достъп до съответните услуги и да могат да ги използват. И в случая с Бахамските острови една от причините да наблегнем на мобилните пари беше да създадем възможности за ускорено възстановяване в случай на природни бедствия, използвайки безжичната система за разплащания при събития, които водят до смущения на пазара. В този случай, вниманието трябва да бъде насочено към телекомуникационната инфраструктура, към надеждността. Така че това е въпрос, по който мислим много активно. Що се отнася до достъпа и въпроса за страха, има процес, в рамките на който правителството също полага усилия за разширяване на базата за предоставяне на цифрови услуги. Така че правителството също трябва да бъде ангажирано със средствата за достъп до публичните услуги, които се предоставят чрез електронни канали. Със сигурност тогава въпросът опира до това дали имате достъп до смартфон или друго устройство, което ще ви позволи да получите достъп до услугата. На Бахамските острови отдаваме голямо значение на този въпрос. За щастие, в исторически план страната има много висок цял от населението, който използва смартфони. Мисля, че цифрата е около 90 процента. Но доверието се свежда и до въпросите, свързани с киберсигурността. И така, от гледна точка на управлението, в рамките на нашата регулаторна рамка много ясно заявихме, че има определени неща по отношение на новата платежна инфраструктура, за които е необходимо да съществуват независими и прозрачни начини за проверка на устойчивостта на системата към кибератаки и други подобни. Другият важен елемент на доверието е да се признае, че хората предават парите си на някой друг в ролята на доверен държател. И затова трябва да сме уверени, че разполагаме с мерки за защита на потребителите, които им дават сигурност, че парите им са на тяхно разположение. По същество това е нещо като разплащателна сметка на стероиди, ако мога да се изразя по този начин. С други думи, от наша гледна точка, трябва да сте сигурни, че тези, които се явяват държатели на мобилни парични средства, физическите лица, разбират, че не разполагат със същата гъвкавост като традиционния депозит. Така че срещнахме се с всички тези проблеми, но най-вече покрай с достъпа, който е свързан с технологиите и ролята, която правителството трябва да играе в тази област, особено когато отивате в части на страната си, където парите в брой може да са преобладаващ начин на плащане, а вие се опитвате да трансформирате цялата екосистема в цифрова. Необходимо е да се справите с проблема за достъпа. И това е един от тези въпроси, с които ние водим много активни разговори с нашето министерство на финансите.

Джули Чатърли: Още сме съвсем в началото, но разкажете съвсем накратко, колко разпространено е използването на „пясъчния“ долар (цифровата версия на Бахамския долар, бел. пр.)?

Джон Рол: Все още не се наблюдава широко използване, защото на този етап се поставя много по-силен акцент върху разработването на продукти. В този процес ние сме на заден план, защото в крайна сметка инструментите ще се използват от финансовите институции. Усилията са насочени към разработването на технологичните им платформи, като се гарантира, че те са свързани и оперативно съвместими с платформата за пясъчни долари. Тази задача вече е завършена, така че ще се види, че централната банка ще предприеме целенасочени действия за насърчаване на производството и използването — кампания, която в момента буквално стартира.

Джули Чатърли: Не мога да поканя тук и двама ви, без да обсъдим решението на Ел Салвадор да обяви, че биткойнът ще стане законно платежно средство. Те застанаха изцяло зад това решение. И само като ви слушам отново, говорейки за процесите, за годините работа, които са били необходими за създаването на цифрова монета на централната банка, какво мислите за това решение? Каква е позицията на МВФ и как и до каква степен сте говорили с Ел Салвадор за потенциалните капани?

УД: Нека започна с това, че това е решение на суверенна държава. Това обстоятелство, обаче, не го прави автоматично особено добро решение, защото в Ел Салвадор то въвежда на пазара валута, която в действителност представлява актив със силно променлива стойност. А рисковете, които това носи, са видими с невъоръжено око. Първо, откъде ще знаем какво да събираме под формата на данъци, при поскъпванията и поевтиняванията на биткойна? Как ще планираме разходите? Спомняте си, че през април стойността на биткойн надхвърли шестдесет и пет хиляди, а след това спадна почти наполовина. Министерството на финансите ще се изправи пред този проблем, а той не е лесен.  Второ, как могат хората — индивидуалните потребители или търговците, които продават стоки и услуги — да планират в този нестабилен актив? И третото — хората, които ме познават, знаят, че съм силно загрижена за околната среда. Един от проблемите с биткойн е изключително енергоемкият добива на криптовалутата. Така че това е ситуацията, в която се намираме.  Ние като свят се борим с риска, който представлява изменението на климата. И Бахамските острови могат да говорят дълго за това какво всъщност означава този риск за благосъстоянието на хората. Как бихме могли да оправдаем високо енергоемкия добив на нещо, което има много по-добри, стабилни и надеждни заместители? Както казах в началото, нормално е да има актив, в който хората да инвестират, когато той е по-нестабилен, и следователно по-рисков. За това са необходими авантюристични инвеститори, но това е нормално. Проблем се появява тогава, когато обвързваме съдбата на икономиката с волатилността на този актив, който за да бъде той валута, трябва да бъде много широко приет. Приемане има, но то не е в мащаби, при които оперативната съвместимост би била лесно постижима. Така или иначе, този процес е в ход. Разбира се, ще има моменти за оценка на това как се развива той. Но тъй като ме попитахте какво мислим в МВФ по този въпрос, трудно е да превърнеш един актив в платежно средство. Това, което ни интересува, от друга страна, са ефикасните, ефективни и надеждни платежни системи.

Джули Чатърли: Джон, бих искала да чуя Вашето мнение. Можем ли да се осмелим да наречем това безотговорно?

Джон Рол: Мисля, че за подобно политическо решение ще бъде необходима много внимателен анализ и преценка. Както посочи Кристалина, в момента разполагаме с актив, който ще се използва предимно за разплащания. Това означава, че получателите на този актив като средство за разплащане, трябва да се справят с всички предизвикателства около конвертирането му на входа и изхода и с въпросите, свързани с оценката на стойността му и планирането. Това са въпроси, с които всяка държава, която планира използването на биткойн или криптоактиви като разплащателно средство, трябва да се справи. Друг важен въпрос за финансовите услуги във всеки национален контекст, е да разполагаме с някакъв начин за правилна регулация, т.е. регулация, която не задушава иновациите и използването, а се грижите за благосъстоянието на използващите инструмента. И доколкото това е важно, очаквам, че и на него ще се обърне голямо внимание в този процес, макар че според мен задачата ще бъде по-трудна, защото използването на пропусклива в международен план платформа е предпоставка за слаб контрол върху доставчиците на портфейли и следователно върху начина, по който се справяме с въпросите за защита на потребителите. Това може да бъде сериозно предизвикателство.

Джули Чатърли: Кристалина, от гледна точка на МВФ, можете ли да посочите какво ви тревожи най-много? Дали това е волатилността или дали, както каза Джон, това са липсата на контрол и фактът, че що се отнася до паричната политика процесът е децентрализиран, особено ако се наблюдава драматичен ефект на заместване, или всички тези аспекти? Предполагам, че измамите са друг въпрос, който съм сигурна —а и Вие вече споменахте — предизвиква тревога. Можете ли да посочите кое е най-голямото притеснение тук или на този етап зададох твърде много въпроси? И изразихте ли това свое становище пред Ел Салвадор?

УД: Именно в това се изразяват опасенията по отношение на фискалната политика, паричната политика, независимостта и защитата на потребителите, с които започнах. Всеки от тези въпроси — трудно е да се посочи само един, защото говорим за съчетание от опасения, които от наша гледна точка правят това решение непрепоръчително — поне на този етап, на който ние разбира се продължаваме са работим съвместно с Ел Салвадор. Както казах в самото начало, това е суверенно решение. Споделихме тревогите си относно рисковете. И за съжаление няма лесни стратегии за тяхното намаляване. Както казах, най-добрият и най-разумен подход е да се изчака определен период от време. Законът ще влезе в сила, ако разбирам правилно, 90 дни след приемането му и ще има период от време, през който да се види как работи системата и какъв избор правят хората, като се има предвид, че доларът продължава да бъде алтернативната валута, която предприятията и физическите лица могат да изберат.

Джули Чатърли: Нека разгледаме и международния аспект на въпроса, защото тази седмица прочетох, че около двеста и петдесет милиона души изпращат годишно над 500 милиарда долара под формата на трансгранични парични преводи и плащат средна такса от седем процента. Знам, че МВФ, а и ти Джон, сте повдигали този въпрос. А мен истински ме интересува. В тази сфера съществува висок потенциал за смущения във функционирането на пазара. Трябва да съумеем да намалим разходите, защото в много случаи това е жизненоважно за семействата, които получават пари у дома. Отново попитахме лицата, следящи дейността на МВФ в платформите на социалните медии, кои от разплащателните средства ще се използват за изпращане на пари на семейството и приятели в чужбина след пет години, т.е. не в момента, а след като сме дали известен период за развитие? И ето отново нашите резултати. Най-интригуваща за мен е разликата между хората, които са отговорили на места като LinkedIn и Twitter. Можете да видите, че там шестдесет и два процента от хората, отговорили в Twitter, смятат, че криптовалутата ще бъде начинът, по който мнозинството от тях смята, че ще се изпращат парични преводи. Само 23 процента смятат, че ще се използват цифрови монети на централни банки или други форми на правителствени цифрови пари. Обърнете тези отговори наопаки и погледнете LinkedIn, където очевидно много по-голям дял от потребителите смятат, че ще изберат каналите на правителствата или ще се обърнат към централната банка, която предлага цифрови монети и като цяло криптовалути, които се явяват победителят по отношение на начините за изпращане на парични преводи на приятели и семейството в чужбина.

УД: Нека започна с признанието, че частният сектор има огромна роля. Ако си спомняте историята на банковото дело, традиционно валути са били емитирани от отделни частни банки, а след това с течение на времето държавата е консолидирала процеса и е създала публично-частно партньорство. Днес, когато разглеждаме банковата система, имаме централна банка, която е институция от последна инстанция. Тя урежда взаимодействията, но след нея във веригата се появяват частните банки, които емитират по-голямата част от валутата, на която разчитаме в нецифровия свят. Вярвам, че в цифровия свят няма да е по-различно. Ще има роля за емитентите от частния сектор, така че ще се появят стабилни монети и електронни пари, но роля по отношение на цифровите валути ще имат и държавата, и централните банки, т.е. нещата няма да се променят особено спрямо минали периоди. Това, което трябва да се случи, е частният сектор да напредва малко по-бързо, а публичният сектор в известен смисъл да догонва, но да догонва със силата на способността да урежда транзакциите и да регулира начина, по който може да се изгради доверие в обществото. И така, какво знаем до момента? Въз основа на проучване, което направихме във Фонда, знаем, че сто и десет държави обсъждат или пилотно въвеждат цифрови валути на централните си банки. Така че този процес е в ход, макар и цифровите валути все още да не са факт. Така че питате хората, бихте ли изпратили пари с цифрови валути на централната банка при наличието единствено на пясъчния долар днес? Едва ли ще се изненадаме, ако те не ни отговорят утвърдително. След това, обаче, трябва да разгледаме напредъка в тази област от страна на частния сектор. А напредък има. Споменах стабилната монета в щатски долари (USDC), която мисля, че също ще се разшири. Разполагаме и с криптоактивите, които обсъдихме. Те играят важна роля. Честно казано, вярвам, че с течение на времето ще видим ролята на двете надеждни — надеждни в смисъл на стабилни, предвидими, и подкрепени с активи — цифрови валути на централните банки и стабилните монети, подкрепени с активи, да нараства. И една кратка бележка под линия, ако ми позволите. Казахте, че хората в Twitter, са по-запознати с криптовалутите, а потребителите на LinkedIn не са толкова ентусиазирани и са склонни да бъдат тези, които навлизат по-дълбоко в изследванията и доказателствата по въпросите. Но нека да повторя, Джулия — основното тук е, че някога казвахме, че бъдещето е цифрово. Е, бъдещето вече е тук и всички трябва да признаем, че цифровите пари, цифровите валути на централните банки, както и стабилните монети, ще продължат да разширяват ролята си в нашите общества.  По-добре е да се обединим, за да ги направим стабилни и предвидими, за да не се повтори историята от миналото, когато хората загубиха всичко, което имат, защото отделни банки ги подведоха и фалираха.

Джули Чатърли: Джон, какво мислите Вие по този въпрос? Защото, както споменахме в началото и продължаваме да споменаваме, вие в момента на практика сте в позицията на частния сектор — въпреки че използването на цифровата ви валута все още е ограничено, казвате, хей, вижте, ние създадохме правителствена опция, правим проучвания и предоставяме необходимите ресурси.

Джон Рол: Да, мисля, че проучванията показват, че хората са недоволни от начина, по който работи днешната платежна система, особено в контекста на трансграничните преводи. Именно това е причината, поради която частният сектор въведе иновации и се движи по-бързо по отношение на възможността лицата да получават парични средства през границите на отделните държави. Има обаче редица много сложни регулаторни и други въпроси, включително за защита на потребителите, които на този етап остават нерешени. И доколкото виждате реакция от страна на централните банки и други институции, които разглеждат проблемите, информираността за това какво може да се постигне чрез подобни канали (не се чува). Нито за миг не вярвам, че криптоактивите изведнъж ще изчезнат, след като централните банкери се заловят с тях. Но има въпроси, които ще трябва тепърва да намерят своето решение.  И централните банкери вероятно ще намерят начин да го направят, без да се обвързват с търговски интереси, защото въпреки че криптопотоците се движат през границите, ако хората желаят да използват средствата за разплащане, то превалутирането ще продължи да се извършва от страната на получателя. С други думи, това продължава да бъде въпрос — проблем, който трябва да бъде решен по стабилен и предсказуем начин. Според мен положителното е, че в момента се наблюдава много сериозна и засилена реакция и внимание към този проблем в рамките на системата на централните банки и регулирания сектор. Считам, че това е положително.

Джули Чатърли: Ако си представим , че светът, който ни дава възможност да извършваме всякакви трансгранични транзакции, но разполагаме с цифров юан, монета на Федералния резерв или на американския долар, монета на Централната банка на Англия. Имаме монета на Бахамските острови. По какъв начин ще контролираме финансовата стабилност? Как би изглеждал светът ако разполагаме с всички тези монети, които се използват в отделните държави, но незадължително през границите на отделните държави?

УД: Именно затова е толкова важно МВФ и институции като Банката за международни разплащания да направят активна стъпка напред, за да осигурят платформа за обмен на опит между държавите, а след това да направят възможна оперативната съвместимост на цифровите валути на централните банки в бъдеще. И това е нещо, което ние в МВФ приемаме много присърце. Това е една от причините, поради които участваме в нашите годишни консултации с държавите членки. Повдигаме темата за цифровите валути, за това как мислим за тях — не само за цифровите валути на централните банки, но и за частните цифрови валути, защото движението е в тази посока. И позволете ми да направя две уточнения по този въпрос. Първо, световната парична система вече е цифровизирана. Ние работим в цифрово пространство. Новото е, че тези технологии променят коренно скоростта и достъпността. И аз съм съгласен с Джон, че намаляването на разходите за плащания, ускоряването на плащанията, но в същото време сигурността и защитата от престъпления — това са проблемите, с които се борим. И съм убедена, че докато напредваме, ще се обединим като свят с мисълта и в името на паричната и финансовата стабилност. Сигурна съм, че държавите по същия начин, по който са изградили с течение на времето двойствеността на националния суверенитет върху паричната политика, но и международната оперативност на валутите и възможността за обмен на валути, за да се осъществява валутен обмен, че успеят да направят това и в бъдеще. Трябва да бъдем изключително внимателни към нашите по-слаби страни, които дори днес страдат от валутна субституция, защото във вътрешен план хората не вярват на националните си валути.  Ние също така — вие всъщност вече повдигнахте този въпрос и това, което казахте е толкова вярно — че световната финансова криза подкопава доверието на хората в способността на техните правителства да осигурят финансова стабилност. Така че как да се справим с този проблем? Справяме се като работим неуморно заедно, за да имаме правила, основани и съобразени с напредъка на технологиите. И аз гледам на това в положителна светлина. Виждам в него огромна възможност да направим света по-справедлив и по-приобщаващ. Но това няма да се случи, ако всички не работим заедно. И нашата отговорност в МВФ е заедно с почти универсалното ни членство от 190 държави, да се уверим, че сме платформа за движение напред в този свят, като се възползваме от възможностите и същевременно управляваме рисковете.

Джули Чатърли: Джон, какво мислите за използването на Бахамските острови на юана или федералната монета като цифрова монета на бъдещето?

Джон Рол: Мисля, че трябва да приемем тази възможност, тъй като дори при сегашните начини на разплащане се използват различни инструменти, а не само такива в местна валута, както и обстоятелството, че има валутен пазар, който съгласува потоците. Важно е обаче да си даваме сметка, че при разглеждането на въпросите, свързани с финансовата стабилност, действителната цел е да се помогне на централните банкери да свършат работата си при разработването на някои от тези иновативни системи възможно най-добре. Така че мисля, че от тази гледна точка и от всички дискусии, които се провеждат, имам увереност, че разглеждаме цифровите валути на централните банки по правилния начин. Важно е също така да разглеждаме тези въпроси отвъд финансовата стабилност. Мисля, че трябва да сме особено загрижени за киберриска и защитата на системата от финансови престъпления и други подобни. Няма обаче бариера, която можете да издигнете срещу добрата политика и доброто управление. Мисля, че тези своеобразни (не се чува) показват, че най-добрият начин да се противопоставим на тези рискове ще бъде да подобрим системата за управление чрез политиките.

Джули Чатърли: Това е чудесен финал на днешния разговор. Но позволете ми да задам последен бърз въпрос. Ако се погледнем пет или може би десет години напред, смятате ли, че щатският долар, като световна резервна валута в сегашния си вид, ще остане световна резервна валута? Или смятате, че цифровата Х валута — можете да конкретизирате според предпочитанията си — е взела превес? Кристалина, може би Вие можете да отговорите първа?

УД: Да, САЩ ще бъдат резервна валута след 10 години — дали ще е в сегашния й вид или ще е цифров долар, предстои да видим. Тоест, нека се съберем след 10 години и да видим какво имаме в портфейла си — дали това ще е дигитален долар, дигитален портфейл, или все още ще разчитаме на долара във вида, в който го познаваме, а е много вероятно е да използваме и съчетание от двете. Защо? Защото силата на американската икономика, дълбочината на капиталовите пазари в САЩ и най-вече иновационният капацитет на американските компании са това, което издига САЩ. Вероятно ще станем свидетели на някои промени в състава на резервните валути. Но съм почти сигурна, че след 10 години цифровите технологии ще бъдат широко застъпени в света. Но за тези от вас, които имат спестяванията си в САЩ в долари или някъде другаде в долари — да, доларът ще бъде там. Той ще остане резервна валута.

Джули Чатърли: Джон, Вие какво мислите?

Джон Рол: Мисля, че по отношение на плащанията ще видим по-разнообразен микс и баланс, защото ще се движим по-лесно в посоката, в която сме поели. Ще бъде по-лесно да се извършват разплащания с тези различни инструменти. Това е едно от предимствата на (не се чува) доларовите потоци. Но що се отнася до търговията и търговския обмен, доколкото икономиката на Съединените щати остава силна и доминираща, това също ще определи до голяма степен какво ще се случи около резервните наличности и разпределението на резервните валути. Така че от тази гледна точка, както каза Кристалина, щатският долар ще задържи силната си позиция.

Джули Чатърли: Благодаря Ви много за отделеното време.

Pin It on Pinterest