Общество

Путин: Русия ще продължи курса си към развитие

Президентът на Русия В.В.Путин произнесе реч на приема в чест на държавните глави, поканени на тържествените събития по случай 79-ата годишнина от Победата във Великата Отечествена война 1941–1945 г. (9 май 2024 г.)

💬 Днес, в Деня на Победата, с особени, топли чувства приветстваме нашите надеждни партньори и приятели в Русия, в Москва. <…>

Времето няма власт над величието на грандиозната Победа от 1945 г. И въпреки всички опити за пренаписване на историята, уроците, които световната общност научи в тигела на Втората световна война, също са непоклатими. <…>

Ние помним приноса в борбата срещу нацизма на съюзниците от антихитлеристката коалиция, участници в конвоите на програмата «Ленд-Лийз», която между другото включваше и Куба. Радваме се да видим президента на тази страна г-н Мигел Диас-Канел Бермудес в този тържествен за всички нас ден.

В лицето на президента на Лаос Тонглун Сисулит приветстваме народите на страните, в които по време на Втората световна война са действали активно нелегални бойци и участници в националноосвободителните движения. <…>

Съветският Съюз понесе основната тежест на нацистката военна машина. И врагът получи най-яростния, непреклонен отпор. Целият съветски народ се изправи на защита на Отечеството. Историята никога не е познавала такова единство, такъв масов героизъм. <…>

🤝 Страната, която победи нацизма, защити своята свобода, също така искрено подкрепи други народи в правото им на самоопределение, с думи и дела помогна на народите на Африканския континент, Азия, както в периода на тяхната антиколониална борба, така и след извоюването на държавна независимост. <…>

☝️Бих искал да подчертая: Русия ще продължи курса си към развитие на взаимноизгодни партньорства и приятелство с всички, които споделят ценностите на свободата и справедливостта и се застъпват за стриктно спазване на нормите на международното право и цялостна, равнопоставена и неделима система за сигурност.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest