Общество

Путин: Ражда се нов модел на взаимоотношения, но не за избрания „златен милиард“, а за цялото човечество

Ние с вас добре знаем, виждаме как през последните години се промени и продължава да се променя глобалната икономика, включително поради факта, че някои държави, предимно западни, разбира се, със собствените си ръце разрушават системата на финансовите, търговски, стопански отношения, които те сами създаваха в много отношения, изграждаха.

Много е важно, че на този фон в света се разширява пространството за истинско бизнес сътрудничество между държави, които не се подчиняват на какъвто и да било външен натиск, а следват собствените си национални интереси и такива държави стават все повече и повече, при това в различни региони на света.

Те поставят на преден план в своята дейност, в своята политика не някакви конюктурни текущи политически въпроси, а насърчаването на собствените си проекти в областта на транспорта, енергетиката, промишлеността, финансите, в хуманитарната сфера, проекти, които могат и носят пряка дългосрочна полза за народите на тези страни.

Всъщност се ражда нов модел на взаимоотношения и интеграция, но не по западните образци, за избраниците, за избрания «златен милиард», а за цялото човечество, за целия функциониращ и развиващ се многополюсен свят.

©️ От речта на Президента на Русия В.В.Путин на Източния икономически форум 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest