Общество

Путин подписа Указ за запазване и укрепване на традиционните руски духовно-нравствени ценности

Президентът на Русия Владимир Путин подписа Указ «За утвърждаване на Основите на държавната политика по запазване и укрепване на традиционните руски духовно-нравствени ценности».

📄 От текста на Указа:

📌 Към традиционните ценности се отнасят живот, достойнство, човешки права и свободи, патриотизъм, гражданственост, служение на Отечеството и отговорност за съдбата му, високи нравствени идеали, трайно семейство, съзидателен труд, приоритет на духовното върху материалното, хуманизъм, милосърдие, справедливост, колективизъм, взаимна помощ и взаимно уважение, справедливост, историческа памет и приемственост на поколенията, единство на народите на Русия.

📌 Заплаха за традиционните ценности представят дейността на екстремистки и терористични организации, някои медии, действия на Съединените американски щати и други неприятелски чуждестранни държави <…>.

📌 Реализация на държавната политика по запазване и укрепване на традиционните ценности ще допринася за опазване и нарастване на народа на Русия, запазване на общоруската гражданска идентичност, развиване на човешкия потенциал, поддържане на гражданския мир и съгласието в страната <…>.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest