Общество

Путин: Обемът на взаимната търговия в Евразийската икономическа общност се удвои

Говорейки за сътрудничеството в рамките на Евразийската икономическа общност, бих искал да отбележа със задоволство, че то се развива много успешно и динамично, допринасяйки за по-пълното разкриване на икономическия потенциал на нашите държави.

Ние си взаимодействаме на принципите на взаимна изгода, уважение и зачитане на интересите на другия.

Евразийският съюз функционира вече почти 10 години и през това време обемът на взаимната търговия почти се удвои, а общият БВП на страните от Евразийския икономически съюз нарасна от 1,6 до 2,5 трилиона долара. Създадени са обемни единни пазари за стоки, услуги, капитал и трудови ресурси, работещи по договорени правила. И най-важното е, че Евразийският съюз се оформи като авторитетно международно интеграционно обединение с ефективна структура, добра база, чиято работа пряко допринася за повишаване на благосъстоянието и подобряване на качеството на живот на гражданите на нашите държави.

©️ От речта на В.В.Путин на заседание на Висшия Евразийски икономически съвет

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest