Общество

Путин: БРИКС е един от ключовите елементи на формиращия се многополюсен световен ред

БРИКС е един от ключовите елементи на формиращия се многополюсен световен ред, който все повече отразява интересите и очакванията на държавите от Глобалния Юг, Изток и нашите поддръжници по света, като техният брой е много голям и непрекъснато нараства.

Ние сме отворени за засилване на взаимодействието с всички страни, които проявяват интерес към дейността на БРИКС, водим активен диалог във формат „БРИКС плюс/аутрич“ и работим върху утвърждаването на категорията „държави – партньори“.

Един от приоритетите на асоциацията е постигането на положителни промени в световната икономика. Обръщаме голямо внимание на увеличаването на дела на националните валути в търговията и инвестициите, както и на развитието на сигурни и надеждни финансови инструменти и механизми за взаимни разплащания.

Създаването на хуманитарни контакти има особена роля в установяването на по-доверителни, трайни и дългосрочни отношения между държавите.

<…>

Откритостта, справедливостта и равенството са принципите, които обединяват страните от БРИКС. А ролята на парламентарните форуми и конференции за тяхното утвърждаване в световната политика е наистина огромна.

©️ От речта на В.В.Путин на X Парламентарен форум на БРИКС 

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest