Общество

Психолози и арт-терапевти изработоха инструменти за измерване на личностното развитие на деца

На тази кръгла маса се събраха психолози и арт-терапевти от различните социални услуги на СОНИК СТАРТ, фокусирани върху инструментите за измерване на личностното развитие на децата.

Събитието се проведе във Велинград.

Основната цел на кръглата маса бе да се разработят инструменти и оценъчни карти, които да предоставят информация за личностното развитие на децата. Участниците имаха възможността да споделят своите познания, опит и методи, които да допринесат за създаването на цялостна и практична система за измерване на развитието на децата.

Арт-терапевтите предложиха творчески и изразителни начини за измерване на личностното развитие, като използване на изкуството и играта като инструменти. Психолозите допълниха със своите познания в областта на психологията и тестовете за измерване на различни аспекти на личността.

Участниците в кръглата маса успешно разработиха оценъчни карти за детско развитие. Те представляват ценен инструмент за измерване и оценка на личностното развитие на децата, което ще помогне на специалистите да предоставят индивидуализирана подкрепа и възможности за развитие.

Тази кръгла маса представлява значителна стъпка в напредъка на сферата на психологията и арт-терапията, като създава нови инструменти и подходи за подпомагане на развитието на децата.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest