Общество

Провеждане на присъствени държавни изпити за ОКС магистър в Стопанския факултет

Държавните изпити за следните магистърски програми ще се проведат присъствено съгласно Заповед на Декана на Стопанския факултет :

  • МП Икономика и финансиМП Икономика и право и МП Митнически и данъчен контрол – 24.02.2022 г. от 10:00 часа в зала 215 в сградата на Стопанския факултет
  • МП Аутсорсинг проекти и компании и МП Управленски информационни системи с обучение на английски език – 26.02.2022 г. от 9:00 часа в зала 317 в сградата на Стопанския факултет
  • МП Моделиране на големи данни в бизнеса и финансите – 10.03.2022 г. от 9:00 часа в зала 215 в сградата на Стопанския факултет

За явяване на държавен изпит в сградата на Стопанския факултет се допускат само лица, които притежават валиден документ за ваксинация, валиден документ за преболедуване или валиден документ за изследване и при спазване на всички противоепидемични мерки, определени от Ректора на СУ „Св. Климент Охридски“. Контрол относно допускането на студентите до изпитните зали се осъществява от членовете на изпитната комисия и квесторите.

Интересно от мрежата

Pin It on Pinterest