ПРОВЕДЕ СЕ ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ОТНОСНО ТЕКУЩАТА ОРГАНИЗАЦИЯ НА ИЗБОРИТЕ ЗА ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 2019

Председателят на Районната избирателна комисия Мирослава Маркова даде пресконференция относно организацията за предстоящите избори за членове на Европейския парламент 2019 г.

Тя посочи, че подготовката за вота, който ще се проведе на 26-ти май, на територията на областта протича нормално.

Общият брой на избирателите по предварителни списъци от област Русе е 206 051, като за общините Борово, Бяла, Ветово, Две могили, Иванов, Русе, Сливо поле и Ценово са съответно 5093, 12 004, 11 440, 7743, 7221, 148 464, 9390 и 4696.

Общият брой на секциите за региона, които към момента са образувани, е 325, като 3 са подвижни – две от тях са в Русе, а една е в Бяла. За община Русе броят на секциите е 212, като към тази бройка са включени и двете подвижни секции.

Съгласно решение на Централната избирателна комисия област Русе е определена и като място, където ще се проведе машинен вот. За областта се очаква на 25-ти май в събота да пристигнат 95 машини, като 65 от тях ще бъдат за община Русе. На уеб сайта на Централната избирателна комисия, както и на интернет страницата на Районната избирателна комисия всеки гражданин може да провери в коя секция ще гласува и съответно дали в нея ще има опция за машинно гласуване.

Списъците с имената на избирателите и секциите, в които ще гласуват вече са поставени на видни места в сградите, където са избирателните секции.

Също така е необходимо да се отбележи, че към момента има подадени 5 жалби. Чрез една от тях е оспорено решение на Районната избирателна комисия пред Централната избирателна комисия, която в последствие е потвърдила решението на РИК. Жалбата е касаела назначаването на Секционните избирателни комисии в община Две могили. Вчера е постъпила също жалба, която е била във връзка с разпространението на агитационни материали на непозволено място, като моментално е взето решение от страна на РИК и са предприети дейности за премахването на съответните такива. Останалите жалби са отхвърлени като неоснователни.

Напомняме, че изборният ден ще започне в 07.00 ч. и ще приключи в 20.00 ч. на 26.05.2019 г.

Pin It on Pinterest